Prosjekt: Norsk skifteregister

Foreningen har besluttet å starte opp registrering og indeksering av alle skifter som er foretatt i Norge. Dette vil uten tvil være et langsommelig prosjekt som vil kunne ta mange år, men et skifteregister vil utvilsomt være til meget god nytte for alle som leter etter sine forfedre i skiftedokumentene.
For i det hele tatt å komme noen vei med et slikt skifteregister, er vi selvsagt avhengige av frivillig innsats fra medlemmene. Dette er ikke noe styret kan ta på seg alene. En slik frivillig innsats har to fokusområder. Det ene er selvsagt nytten et slikt register vil ha når det en gang er ferdig og dekker hele landet. Det andre er muligheten for å gjøre dette til en sosial greie. Vi ønsker å kunne møtes med faste mellomrom i en slik registreringsgruppe, både for å ha det sosialt sammen og for å kunne bistå hverandre i registreringsarbeidet.
Styret har satt sammen et registreringsark i Excel, som også kan benyttes i Open Office og
som gjør at all registrering vil kunne foregå etter samme mal. Malen vil være fritt tilgjengelig for nedlasting fra NSFs hjemmesider sammen med en kort bruksanvisning for arbeidet. Foreløpig er tanken at dette registeret skal være tilgjengelig for medlemmene på vår hjemmeside. Personer fra foreningens styre vil kunne være til stede på disse møtene og samlingene for å vise hvordan registeret fungerer og hvordan indekseringen skal foregå. Det er imidlertid ingenting i veien for å sitte hjemme med dette arbeidet. Indekseringen kan foregå når som helst og hvor som helst.
Kilden som vil være enklest å benytte og som vil gi det raskeste resultatet, er registerkortene som finnes for mange av sorenskriveriene i Norge. Disse er som regel skrevet av personale på Statsarkivene og kan brukes som inngang til materialet. Skriften er lett å tyde, da kortene er skrevet med vanlig håndskrift på 1900-tallet. I en del tilfeller bør selve skifteprotokollen konsulteres for å få med alle detaljer eller løse utfordringer i  forbindelse med uklare skifteregisterkort.
Hvis du er interessert i å hjelpe til, kanskje i første rekke med prestegjeldet hvor du selv
har flest aner, kan du kontakte foreningen på følgende adresse: kontor@genealogi.no. Da vil du kunne få førsteretten på registrering av nettopp ditt prestegjeld, eller få informasjon
om hvorvidt det allerede er under registrering av andre. Husk at dette prosjektet er stort nok til at alle kan få bidra, og det er viktig å ikke bruke tiden på dobbeltregistrering av prestegjeld som allerede er registrert av andre.
Bruksanvisningen for skifteregisteret ligger i en egen fane i regnearket.
Registreringsskjema

Leave a Reply