Sekretariat, adresser, styret mv.

Styremedlemmer:

 • Grete Singstad Paulsen: Formann, e-post: leder@genealogi.no
 • Gyrid Jørgensen: Nestformann, arrangementsansvarlig, aktivitet@genealogi.no
 • Jan Myhrvold: Medlemsansvarlig, redaksjonskontakt.
 • Håvard Blom: Forlagsansvarlig, salg og nettbutikk.
 • Vigdis Brenna: Økonomiansvarlig
 • Rune Nedrud: Internasjonal kontakt, digitalisering.
 • Sølvi Løchen: Bibloteksansvarlig, markedsføring.
 • David Widerberg Howden: Nettansvarlig, DNA, e-post: support@genealogi.no

Sekretariat:

Norsk Slektshistorisk Forening
Industriveien 6
1461 Lørenskog

Våre lokaler er åpent hver Lørdag i skoleåret (eller som annonsert)

Telefon: 47 77 06 77

(NSFs telefon er betjent hverdager men ikke helligdager og skoleferier)

E-post: kontor@genealogi.no 

(Henvendelser via e-post vil bli besvart innen 3-4 virkedager)

P.S. Foreningen drives på frivillig basis og har ingen faste ansatte.

Administrasjon for Slektshistoriewiki:

 • Administratorer: Rune Nedrud‏‎, Dag T. Hoelseth‏‎, Kjell Arne R. Brudvik, David W. Howden, Leif B. Kristensen, Jan P. Fagerback.
  E-post: wiki@genealogi.no

Redaksjon for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift:

Redaksjon for Genealogen:

Redaksjon for hjemmesider:

 • Web-redaktør: David Widerberg Howden, e-post: webredaksjon@genealogi.no.
 • Web-master: Kjell Arne R. Brudvik
 • Web-design: Jonas Lillevold

Leave a Reply