Skannede kirkebøker

Av Andreas Snildal © Norsk Slektshistorisk Forening.
Tidligere trykt i Genealogen, nr. 2/2005, s. 23.


Internett er i ferd med å bli et uunværlig verktøy for slektsforskere. Slektshistoriske foreninger og privatpersoner har i flere år gjort store mengder kildeavskrifter og databaser tilgjengelige for allmennheten gjennom Internett. Arkivverket har vært en av de største pådriverne for digitalisering av kilder gjennom Digitalarkivet, som siden starten i 1998 har vært det viktigste nettstedet for avskrifter og registre i databaseform.

Arkivverket har i lengre tid planlagt å skanne sin omfattende mikrofilmsamling og gjøre den tilgjengelig for publikum gjennom Internett. For omtrent ett år siden kom den nye storsatsingen i gang for alvor med opprettelsen av Mikroskan-prosjektet, som har som oppgave å utvikle et system for innskanningen av mikrofilmene og tilrettelegge for publisering på Internett. Tidligere i år ble den første testversjonen gjort tilgjengelig for Digitalarkivets brukere, og i september startet betatestingen av systemet. Systemet vil trolig bli lansert iløpet av oktober, og prosjektleder Lars Nygaard regner med at besøkstallet for tjenesten raskt vil bli like høyt som det Digitalarkivet har i dag. Tjenesten vil bli tilgjengelig gjennom Digitalarkivet, og det er også meningen at Digitalarkivets databaser skal knyttes opp mot de innskannede bildene, slik at man ved et museklikk kan se originalen til avskriften.

Skanningen skjer ved at mikrofilmen kjøres gjennom en spesialbygd boks hvor en PC er integrert i skanneren. Deretter indekseres bildene slik at bøkene er delt opp etter hver enkelt av de kirkelige handlingene. Således kan man med få tastetrykk finne riktig kirkebok og riktig side. Dessuten vil det også bli mulig å lage linker til en bestemt side, slik at man enkelt kan henvise andre til riktig side ved å oppgi URL-adressen.

I første omgang har Arkivverket som mål å skanne alle mikrofilmer av kirkebøker og gjøre dette materialet tilgjengelig via Internett innen tre år. 3200 ruller med kirkebøker som til sammen består av 1,85 millioner kirkebokssider skal skannes og legges ut på nett. På lengre sikt er det også meningen at store deler av de resterende mikrofilmene i Arkivverkets samling skal skannes. Da vil også pantebøker, skifteprotokoller, tingbøker, lensregnskaper, emigrantprotokoller og folketellinger blir tilgjengelig gjennom Internett. Totalt er det planlagt å skanne 25 000 ruller med 20 millioner sider.

Dette betyr at mikrofilmens tid snart er forbi – det er også Arkivverkets intensjon at kirkebøker over nett skal erstatte mikrofilm og mikrofiche. Riksarkivet har allerede sluttet å kopiere og selge 35-millimetersfilm, og vil trolig også snart slutte med mikrofiche også.

Om tilgangen til slektshistoriske kildene ikke er god nok fra før av, vil de mest brukte slektshistoriske kildene bli enda lettere tilgjengelig etter dette. Og når kildene blir lettere tilgjengelig, vil forhåpentligvis interessen for slektshistorie også bli større.

Følg med på utviklingen i prosjektet på Digitalarkivets arkivforum, tema 28860 http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listtema&debatt=arkiv&spraak=

X

Slik ser skjermbildet av en tilfeldig valgt kirkebokside ut. Bildet kan vises i fem størrelser: liten (20 %), middels (40 %), stor (60 %), full (100 %) og forstørret (150 %). I dette eksempelet er den neste minste størrelsen brukt.

Leave a Reply