Slektsbøker

Diverse eldre genealogisk litteratur

Organisert alfabetisk etter hovedslekten som er omtalt

Diverse eldre slektsbøker fra Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek, frigitt for publisering. Det er ikke gjort noen slektsfaglig vurdering av innholdet i disse publikasjonene. Teorier og slektskoblinger kan være debattert eller tilbakevist i senere litteratur, og enhver må bruke stoffet som presenteres med sunn og skeptisk varsomhet. Bøkene er presentert som flipbok hvis ikke annet er angitt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>