Slektsbutikkens førjulssalg

Husk at slektsbutikken er stedet for å se etter julegaver til slektsforskere og har et godt utvalg av mye som en slektsforsker har behov for. Bestselgere er fortsatt våre anetavler: http://www.genealogi.no/produktstikkord/anetavle/ og kilder for slektsforskeren i både CD og bokform. http://www.genealogi.no/shop/ se også kategorier i menyen på våre nettsider. Følg med på dette innlegget og facebooksiden vår:  https://www.facebook.com/slektsbutikken/ for gode tilbud frem til jul.


Dag 1: Nyeste produkter som nå er lagt inn, er nedlastbare PDFer (hefter) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift http://www.genealogi.no/pdf-filer/pdf-nst/ de har nå en introduksjonspris på 50 kr per hefte. Alle bindene 1-32 er ikke lagt inn ennå, men de kommer..     


Dag 2: En av foreningens store prosjekter har vært å systematisk samle alle bumerker og segl fra kongehyllingene i 1591 og 1610. Denne boken inneholder 4800 bumerker og segl, fra bønder til geistlig, transkriberte brev fra hyllingene og artikler om bumerker, deres bruk og personnavn. Kanskje finner du bumerket/seglet til en av dine forfedre? Boken kostet da den ble utgitt i 2010: 435/499 kr, men vi legger den nå ut for salg til 100 kr. Boken er på 526 sider. http://www.genealogi.no/produkt/segltegninger-fra-hyllingene-i-norge-1591-og-1610/Dag 3: Foreningen har scannet tidsskriftet Milorg-Posten fra 1945. Formålet var «å gi et overblikk over det arbeid som er utført av Hjemmestyrkene» fra 1940 til 1945 «i populære og underholdende skildringer». I tillegg til artikler om Milorgs aktiviteter under krigen, så inneholder tidsskriftet også biografiske detaljer om Milorgs falne. Bind 1 av verket er nå satt ned fra 250 til 150 kr. http://www.genealogi.no/produkt/milorg-posten-1945/
 
 Dag 4: Adelsprosjektet var et forskernettverk som ble opprettet i 1989, med formål om å øke kunnskapen om middelalderens slekter og få utgitt et kildebasert leksikon over samtlige. Prosjektet publiserte en rekke artikler i bla. NST og Genealogen samt arrangerte flere seminarer og foredrag. Vi legger nå ut to publikasjoner: Aspa-seminaret: 75 kr (fullpris: 125) http://www.genealogi.no/produkt/aspa-seminaret-pdf/ og Benkestokk-seminaret: 100 kr (fullpris: 200) http://www.genealogi.no/produkt/benkestokk-seminaret-pdf-fil-nedlasting/Dag 5: Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953) var med på å grunnlegge Norsk Slektshistorisk Forening i 1926 og var foreningens første formann frem til 1929. Han regnes som en av bautaene innen norsk genealogi og det er vel få som har betydd så mye for etableringen av genealogi som eget felt i Norge. Blant hans mange artikler og utgivelser er også boken “Arendals geistlighet” med biografiske og slektshistoriske opplysninger om sogneprester, kappelaner, kordegner og organister. For de som har slekt fra området kan man finne mye gode slektsopplysninger. Boka finnes som PDF og er nå satt ned fra 200 kr til 100 kr. http://www.genealogi.no/produkt/arendals-geistlighed-pdf-fil-til-nedlasting/Dag 6: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift har vært utgitt siden 1927 i 45 bind. Vi har solgt digitaliserte bind på CDer i flere år, men da CD/DVD-leser ikke lenger er standard på PCer selger vi nå hefter fra bind 1-32 som nedlastbare PDF-filer i nettbutikken. Men vi sitter fortsatt på et lager av heftene i papirformat og noen innbundne eldre bind. Vi legger nå ut NST-hefter i papirformat for bind 33-39 til en introduksjonspris på 50 kr (Fullpris: 120/150 kr) http://www.genealogi.no/produktkategori/norsk-slektshistorisk-tidsskrift/Andre bind både før og etter vil etterhvert også bli lagt ut, så hvis det er et hefte/bind du mangler så er det bare å ta kontakt.Dag 7: Norsk Personalhistorisk Tidsskrift ble utgitt i tre bind i perioden 1906–1926. De to første bindene ble redigert av Erik Andreas Thomle og S.H. Finne-Grønn, mens det tredje bindet ble utgitt av Finne-Grønn og Christopher Morgenstierne Munthe. Tidsskriftet regnes som forløperen til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift som ble ut utgitt fra 1927. Men selv hadde tidsskriftet en forløper i Personalhistorisk Tidsskrift, som ble utgitt i København fra 1880 av Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie. Nå er bindene (PDF) lagt ut for 100 kr (fullpris 200 kr). http://www.genealogi.no/produktkategori/norsk-personalhistorisk-tidsskrift/Dag 8: Sorenskriveren (edsvoren skriver) er leder av tingretten og var tidligere tittelen for en embetsdommer i landdistriktene. Sorenskriverinstitusjonen ble opprettet allerede i 1591 og vi legger nå ut utgivelsen (PDF) Fortegnelse over sorenskrivere i Norge 1591-1814. Fullpris er 150 kr, men den er nå satt ned til 75 kr. http://www.genealogi.no/produkt/fortegnelse-over-sorenskrivere-i-norge-1591-1814-pdf-fil-til-nedlasting/Dag 9: Vi har også endel slektsbøker (PDF) til salgs i nettbutikken. Vi legger ut slektsboken for slekten Bugge til 100 kr (fullpris 200) og slekten Michelet til 150 kr (Fullpris 250). http://www.genealogi.no/slektsboker-og-biografier-3/ Hvis det er en eldre slektsbok du gjerne ville hatt, er det bare å høre med oss, så kan det være at vi har den.Dag 10: En prokurator var tittelen på en juridisk embedsmann før innføringen av titlene overretssakfører og advokat. Finne-Grønn har skrevet en bok om denne yrkesgruppen med biografiske og slektshistoriske opplysninger om disse fra perioden 1660-1905, vi legger ut bind 1 som dekker perioden 1660-1814 til 100 kr (fullpris 200) http://www.genealogi.no/produkt/norges-prokuratorer-sakforere-og-advokater-1660-1905-bind-1/Dag 11: Bratt-slekten var en slekt som ble mye diskutert for snart et par tiår siden. En vanlig husmannsslekt ble koblet på Bratt-slekten og fra der til å påstå å være Ynglinge-ættens virkelige arvtakere, en lang rekke medieoppslag ble publisert https://www.dagbladet.no/nyheter/rundlurte-aftenposten/65653928 og debatten gikk høyt blant mange slektsforskere. Men det er skrevet mye artikler om Bratt-slekten både før og etter. Her har vi samlet et utvalg av Bratt-artikler i en samling til 100 kr (fullpris 200) http://www.genealogi.no/produkt/bratt-slekten-fra-gudbrandsdalen-pdf/Dag 12: Heraldikk er et viktig supplement til slektsforskningen, enten det dreier seg om bumerker, segl eller våpen. Vi har samlet tegninger av 2500 våpen (PDF) fra bokverket “Lexicon over Adelige familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene”, som ble utgitt i 1787, den er nå på salg for 100 kr (fullpris 200 kr). http://www.genealogi.no/produkt/tegninger-av-ca-2500-vapen-til-adelige-familier-i-danmark-norge-og-hertugdommene-pdf/Dag 13: Borgerskap er i Norge en fellesbetegnelse for beboere i en by eller kjøpstad, som hadde løst borgerbrev og dermed tillatelse til å drive handel, håndverk eller som skippere. Borgere kunne være alt fra svært velstående til den vanlige håndverker og var på den måten en slags middelklasse mellom adel og de som var uten eiendom. Vi legger ut borgerboken for Christiania (PDF) for 75 kr (fullpris 150 kr). http://www.genealogi.no/produkt/christiania-borgerbok-1698-1799-pdf-fil-til-nedlasting/Dag 14: Wilhelm Lassen (1815–1907) var byråsjef i revisjonsdepartementet og fra da han gikk av som byråsjef i 1881 viet han resten av sitt liv til slektshistoriske undersøkelser. Men han hadde allerede gjort seg bemerket som genealog og i 1879 ble han den første formannen i Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie sin norske avdeling som var forløperen til NSF. Han donerte størstedelen av sine samlinger til Riksarkivet: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives%5B%5D=no-a1450-01000000007473 Men foreningen har også enkelte kilder etter han bla. en notatbok over gravinnskrifter som vi nå legger ut for 75 kr (PDF): http://www.genealogi.no/produkt/lassen-grav/Dag 15: Tore H. Vigerust (1995-2010), var en norsk historiker, genealog og lokalpolitiker. Han utga en rekke slektshistoriske verk, holdt mange foredrag og var en sentral person i det slektshistoriske miljøet, hans forskningsfelt favnet vidt og de fleste samfunnsklasser. Han arbeidet mye med temaet norske adelsslekter og gjennom adelsprosjektet ble det utgitt en rekke bøker og artikler. Hans nettsider jobbes med å få overført til våre nettsider: http://www.genealogi.no/tore-vigerust/ han jobbet også med å kartlegge bybefolkningen og vi har lagt ut Borgerboken for Trondheim 1680-1730 (PDF) for 50 kr (fullpris 100 kr). http://www.genealogi.no/produkt/trondheims-borgerskap-1680-1730-pdf/