Slektsforskerdagen 2019

Neste Lørdag (26.10.) er det Slektsforskerdagen! Dagen blir arrangert over hele landet og på bla. Statsarkivene der Slekt og Data gjør en stor jobb sammen med lokale drivkrefter for å samle oss alle rundt en felles interesse for slekt og lokalhistorie. Norsk Slektshistorisk Forening er tilstede flere steder, bla. som foredragsholdere og på stand. I tillegg er vi også tilstede på Rootstech i London. Vi har derfor prioritert å være tilstede lokalt der dagen arrangeres og åpner biblioteket igjen neste helg med tema om Heraldikk som Anders Bjønnes skal fortelle om.
Fra Slektsforskerdagen er det mulig å betale for neste års kontigent og få medlemskap med tilgang til nettressurser ut dette året inkludert. Pass på å få med deg gode tilbud, foredrag og møt kollegaer som er opptatt av det samme som deg. Husk også på å melde deg på kurs innen gotisk, slektsforskning og DNA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>