Slektsforskning i Nederland og noen av landets tidligere kolonier

En oversikt over kilder på internett, presentert under møtet i Arbeidsgruppen for europeiske aner, Oslo 3. november 2012

v/ Jan M Keus

 

Selvstendig Republikk siden 1648, basert på ensidig frigjøringsvedtak fra spansk overherredømme i 1581, fulgt av en 80-år lang frihetskrig. Bataafsche Republikk fra 1795 og omdannet som «Kongeriket Holland» 1801-1810 under Napoleons bror Louis, og deretter innlemmet i Frankrike som et eget departement. Fra 1815-1830 forenet med Belgia til det forenede kongeriket Nederlandene under slekten Oranje-Nassau.
Fra 1830 bare Nederland og Luxembourg (til 1880).

Nederland består i dag av 12 fylker:

Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
Generell genealogisk informasjon på nettet:
*Wijsvinger, de internetgids (http://www.wijsvinger.nl)
*Arkiv/Samlinger (http://www.archieven.nl)
*Ons voorgeslacht (http://www.onsvoorgeslacht.com)
*Nederlandse familienamenbank/Meertens Instituut (http://www.cbg.nl)
*Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch (http://www.genver.nl)
* NGV (Nederlandsche Genealogische Vereniging) (http://www.ngv.nl) Tidsskrift: Gens Nostra
* CBN (Centraal Bureau voor Genealogie) (http://www.cbg.nl) Tidsskrift: Genealogie
* gahetna (Nationaal Archief) (http://www.gahetna.nl)
* Huygens Instituut voor Nederl. Geschiedenis (www.huygens.knaw.nl) (www.historici.nl)
* Digitale kilder Nederland & Belgia (http://www.geaknowhow.net)
* Genlias: (http://www.genlias.nl)
* Koninklijke bibliotheek Nederland (http://www.kb.nl) Aviser
* Koninklijke bibliotheek Belgiën (http://www.kbr.be)
* Hvem var hvem (http://www.wiewaswie.nl)
Fylkene (provincies):
Groningen:
* Groninger archieven (http://www.groningerarchieven.nl)
Overijssel:
* (www.historischcentrumoverijssel.nl)
Zeeland:
* (www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek)
Noord-Brabant:
* Sammenslåing av Rijksarchief N-B, Streekarchief Langs Aa en Dommel og Streekarchief Brabant Noord-Oost: Brabant Historisch Informatie Centrum: (http://www.bhic.nl)
Drenthe:
* Drenlias (http://www.drenlias.nl)
Gelderland:
*Mijn Gelderland (http://www.mijngelderland.nl)
*Gelders Archief (http://www.geldersarchief.nl)
Noord-Holland:
* http://www.noord-hollandsarchief.nl
Flevoland:
* Dette fylket er helt nytt og har derfor ingen historiske/genealogiske arkiver. Muligens har noen av de gamle byene som er blitt innlemmet sine egne arkiv. Dette kan være Urk, Harderwijk, Elburg.
* (www.nieuwlandeerfgoed.nl)
Utrecht:
http://www.hetutrechtsarchief.nl
Friesland/Genealogy yn Fryslan:
(http://www.friesarchiefnet.nl)
Zuid-Holland:
Districtklappers DTB = dåp, vielse, begravelse. (www.gahetna.nl)

Landskap (områder med egen regional historie)
Wadden eilanden (øygruppen langs kysten av Friesland og Groningen) som består av Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. En del historiske forbindelser med Norge.
Twente i Overijssel (http://twente.ngv.nl)
Achterhoek i Gelderland (www.dutchgenealogy.nl)
Kennemerland vest for Amsterdam (http://www.haarlem.digitalestamboom.nl)
Waterland nord for Amsterdam. Her ligger byen Hoorn, som har spilt en rolle i norsk migrasjon. Se under nederlandske kolonier.
Gooi/Vecht mellom Utrecht og Amsterdam
Veluwe midt i Gelderland
IJsselmonde elvedelta øst for Rotterdam (http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl)
Westland/Haaglanden syd for Den Haag (http://www.gemeentewestland.nl)

Kommuner:
Amsterdam:
*Kommunearkiv: Archiefbank + Beeldbank (http://stadsarchief.amsterdam.nl)
*Norske Spor (http://www.amsterdam.no/norske_spor/nsia-innhold.html)
Den Haag:
* Kommunearkiv: Virtuele Studiezaal + Gezinskaarten 1913-1939 + Notarieel archief 1842-1925 + Burgelijke Stand 1811-1950 + Haagsche Beelden (http://www.denhaag.nl/gemeentearchief)
* 10 årige lister med ekteskap og skilsmisser 1903-1912 (http://www.famvandevelde.nl)
Rotterdam:
* Kommunearkiv (http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl)
* NGV (http://www.ngvrotterdam.nl)
Leiden:
* (http://www.archiefleiden.nl)
Utrecht by:
* http://www.hetutrechtsarchief.nl

Eindhoven: http://www.rhc-eindhoven.nl
Arnhem: http://genealogie.hcc.nl/gemeentearchief-arnhem
Nijmegen: http://www2.nijmegen.nl
Delft: www.archief.delft.nl
Dordrecht: http://cms.dordecht.nl
Tilburg: http://www.regionaalarchieftilburg.nl
Maastricht: http://www.maastricht.nl
Mindre byer med historie: Kampen, Zwolle, Meppel, Assen, Leeuwarden, Groningen by, Breda,
Alkmaar, Gouda, Delft

Militære kilder:
* Koninklijke Landmacht (hæren)
* Koninklijke Marine
* Koninklijke Luchtmacht (flyvåpen)
* KNIL, forhenværende kolonihær – research (www.gahetna.nl) (http://deoorlog.nps.nl)
* Milits 1814-1941 (http://militieregisters.nl)
* Family Search: Netherlands, Army Service Records, 1807-1929
* Arkivoversikt 2. verdenskrig (www.archievenwo2.nl)
* Fotoarkiv 2. verdenskrig (www.beeldbankwo2.nl)

Religion (godsdienst):
* Dominees = prester i protestantiske kirker (http://www.dominees.nl)
* Protestantse Kerk in Nederland (www.pkn.nl)
* Romersk-Katholsk kirkesamfunn (www.rkkerk.net)

Heraldikk:
*Koninklijke Nederlandsch Genootschap voor Geslacht – en Wapenkunde.
(http://www.knggw.nl) Tidsskrift: De Nederlandsche Leeuw
* Startkabel: (http://www.heraldiek.startkabel.nl) Søk: Heraldiek
* Nederlandse Genealogische Vereniging:
(www.heraldiek-ngv.nl) Tidsskrift: Heraldisch Tijdschrift

Kirkegårder:
* http://www.begraafplaats.org
* http://www.graftombe.nl
Leiden: (http://www.rhijnhof.nl) (http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl)
Noord-Holland: (grafstenenproject.nh@hetnet.nl)

Kolonier:

Den nederlandske republikk (ved VOC og WIC) hadde etablert brohoder i koloniene som var nødvendig for landets omfattende og verdensomspennende handelsvirksomhet. Se også Wikipedia: Lijst van Nederlandse koloniën en handelsposten. Her følger et utdrag:
Ceylon (Sri Lanka)
Kaapkolonie (Sør-Afrika)
Coromandel (India)
Malabar (India)
Formosa (Taiwan)
Nederlands Oost-Indië 1602-1949 (Indonesia)
Arguin øya utenfor kysten av Mauretania 1633-1678/1724-1728
Loango-Angola, utenfor kysten av Angola
Nederlandsk Brasil 1624-1654
Nederlandsk Guyana 1667-1975 (Surinam)
Nederlandsk Gullkyst (Ghana)
Nederlandske Jomfruøyene 1625-1680 (Virgin Islands)
Nieuw Nederland 1614-1674 (New York)
Nieuw Walcheren 1628-1677 (Tobago)
Slavekysten (Benin, Togo og Nigeria)

Muséer for koloniene:
Tropenmuseum Amsterdam : (www.tropenmuseum.nl)
Koninklijk Instituut for de Tropen: (www.kit.nl)

* WIC: West-Indische Compagnie (Vest-indiske kompani)
Se hjemmesiden for byen Hoorn: http://www.hoorn.nl og http://www.wazamar.org

* VOC: Verenigde Oostindische Compagnie
Se: Nationaal archief-VOC for mannskapslister: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl

 

Logo WIC

Logo VOC

* Indonesia (tidligere Nederlandsch Oost Indië):

* Aviser: Java Bode, Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië , De Indische Courant
(http://www.indoweb.nl) (http://kranten.kb.nl/about/Nederlands.Indie) (http://www.indische-pers.nl)
* Skipslister Ned-Indië (http://www.passagierslijsten1945-1960) (surupan51@planet.nl)
* Indische Genealogische Vereniging (www.igv.nl)
* Startpagina (søk Nederlands-Indië)
* Roosje Roos (http://www.roosjeroos.nl)
* 26.000 nederlendere i japansk krigsfangenskap (www.gahetna.nl)
* Indisch Knooppunt (www.hetindischknooppunt.nl)
* Sumatra v/Richard Davies HCCnet homepage (www.facebook.com/site/sumatraswestkust)
* Java (http://javapost.nl)
* Irian Jaya = Ny Guinea eller Vest Papua ( http://www.vanderheijden.org/ng/)
* Ambon (http://www.indonesia-tourisme.com/maluku)

* Suriname (http://www.network54.com) (http://www.gahetna.nl) (www.troon.org)
* Antillene: St Maarten, Saba, St Eustatius, Curacao, Bonaire + Aruba (E-bøker på Google: De Nederlandsche West-Indische Eilanden) Se også: http://www.freewebs.com

USA:
* Nieuw Amsterdam (New York) (http://www.godutch.com)
Se også (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Amsterdam)
Se også: Heimen bind 4/2012, side 163-180: Nordmenn i Ny-Nederland på 1620-1630 tallet

Afrika:
* Sør-Afrika: (http://www.e-family.co.za) (http://www.genealogylinks.net/country) (http://www.national.archives.gov.za) (http://www.cyndilist.com/south-africa)

Andre nasjonale kilder:
* Genlias (www.genlias.nl)
* Nyhetsbrev nederlandske historiske kilder: (http://www.absolutefigures.nl)
* Kjente navn: (http://www.historici.nl)
* Kvinner: (www.vrouwenlexicon.nl)
* Startpagina (www.startpagina.nl) Se på «genealogie» (dochters)
* Telefonsøk: (http://www.startpagina) Se på «zoeken», da vises forskjellige kataloger.
* Stamboomforum (http://www.stamboomforum.nl) som er en søstersite til
Genealogie on line (www.http://www.genealogieonline.nl)
Genealogie Werkbalk
De Stamboom Gids
Genlias Monitor
Stamboom Monitor
Meld deg på en av disse og du får ukentlige oppdateringer om nye (mest nederlandske) stamtrær. Men du kan også sende inn egne spørsmål til de som har sendt inn, og søke generelt på slektsnavn.

Adel:
*Hoge Raad van Adel (www.hogeraadvanadel.nl)
*Koninklijke Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (http://www.knggw.nl)
Tidsskrift: De Nederlandsche Leeuw
* Vereniging voor Jongeren van Adel (www.vjan.nl)
* Vereniging Buitenlandse Adel (http://buitenlandseadel.wordpress.com)
* Adel in Nederland (http://home.wanadoo.nl) (www.facebook.com/Nederlandseadel)

Royalty:
Hein’s Royal Genealogy Page (http://www.angelfire.com (lenken er død, red anm)
Oranje-Nassau: (www.koninklijkhuis.nl)

Nederlandsk/nedertysk påvirkning på språk og kultur:
Aktuell: Hollendertida i Norge 1550-1750, v/Margit Löyland
Språknytt, 4/2007: Hollandsk språk og kultur til Agder, v/Martin Sjekkeland

Profesjonell hjelp:
* Drs Roel G de Neve (roeldeneve@tiscali.nl)
* (www.pvd-genealogie.nl)
* Drs P. Nouwt (Pnouwt@bigfoot.com)
* Family Affairs (http://www.familyaffairs.nl)

Bokhandel/antikvariat:
De Slegte (www.zoekeenboek.nl)
Antiquariaat forum bv (www.forumrarebooks.com)

Nordmenn i Ny Amsterdam (New York) på 1600-tallet

Jon O. Evjen* (1916): Scandinavian immigrants in New York 1630-1674:

http://www.rootsweb.ancestry.com/~nycoloni/evjen/xviievj.html

Kirkebøker m.m.:

http://www.rootsweb.ancestry.com/~nycoloni/index.html

Leave a Reply