Slektshistoriske samlinger

Denne siden skal fungere som inngangsportal for slektshistoriske samlinger fra forskjellige slektsforskere. Noen av disse er gjort tilgjengelig gjennom et samarbeid med Arkiv Digital, men det vil også komme kilder fra Tore H. Vigerust, Spangen, Finne-Grønn o.a. sine samlinger.

Tore Hermundsson Vigerusts samlinger

Inngang for overførte sider fra vigerust.net

Wilhelm Lassens samlinger

Gravinnskrifter 1856-1864

Christian Spangens samlinger

Inngangsportal for hans samlinger.

John Anders Nordströms samlinger

Inngangsportal for hans samlinger.

Kjell Magnells samlinger

Inngangsportal for hans samlinger.

Henrich Holst Neumanns samlinger

Inngangsportal for hans samlinger.

 

Leave a Reply