Nordströms samlinger

John Anders Nordström ble født på Hoga i Tjörn 8 November 1896. Han var sjefslege i Visby frem til han pensjonerte seg i 1962 og døde i Vastena 28 Mars 1983. Som fagmann var han opptatt av psykiske sykdommers arvelighet og med denne grunnleggende interessen for arvelighet, tok snart slektsforskningen over som hans store interesse. Han publiserte en rekke skrifter om gårder og adelsslekter i Båhuslen. Fokuset var på gårder og slekter i Tjörn, men han hadde omfattende gjennomganger av Orust og Tjörn herreds dombøker for 16 og starten av 1700-tallet, samt en rekke kilder for Båhuslen. Materialet inneholder også slektstavler og beskrivelser av den norske adel i Båhuslen.

Båhuslen er en av de tidligere norske landskap, som mange nordmenn har forfedre fra. Nordströms samlinger er tilgjengelig for våre medlemmer:

Nordströms samlinger: A.1-1

Nordströms samlinger: A.2-1

Nordströms samlinger: A.2-2

Nordströms samlinger: A.2-3

Nordströms samlinger: A.2-4

Nordströms samlinger: A.2-5

Nordströms samlinger: A.2-6

Nordströms samlinger: A.2-7

Nordströms samlinger: A.3-1

Nordströms samlinger: A.3-2

Nordströms samlinger: A.3-3

Nordströms samlinger: A.3-4

Nordströms samlinger: A.3-5

Nordströms samlinger: A.3-6

Nordströms samlinger: A.3-7

Nordströms samlinger: A.4-1

Nordströms samlinger: A.4-2

Nordströms samlinger: A.4-3

Nordströms samlinger: A.4-4

Nordströms samlinger: A.4-5

Nordströms samlinger: A.4-6

Nordströms samlinger: A.4-7

Nordströms samlinger: A.6-4

Leave a Reply