Spangens samlinger

Christian Dag Spangen ble født på østre Norderhaug i Løten 10 Mai 1903 og døde 18 April 1976 på Løten. Praktiserte som tannlege i Sogndal, Halden og Nord-Odal før han i 1952 overtok praksisen etter sin avdøde bror i hjembygda på Løten. Han var gjennom hele sitt liv opptatt av historie og som slektsforsker var han spesielt interessert i våpenførende bondeslekter fra området rundt Mjøsa, særlig gjaldt det slekter som kunne føres tilbake til middelalderen.

Han skrev sin første artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i 1934 og tok også inititativ til å opprette Hemark slektshistorielag der han i en årrekke var aktiv, i tillegg var han dessuten også vara i Norsk Sleksthistorisk Forening sitt styre. En av de store arbeidene som han etterlot seg er et Hedemarks diplomatarium, en samling av opplysninger fra de sju prestegjeldene på Hedemarken før år 1700. Registeret er omfattende og heller ikke utgitt, men foreningen har scannet registeret som ligger fritt ute for alle.

Men Spangen etterlot seg også et omfattende privatarkiv, som vi også har fått fotografert. Disse jobbes nå med for å få tilgjengelig til våre medlemmer.

 

Hedmarksregisteret:

Fra privatarkivet:

Leave a Reply