Statsbudsjettet 2017 – dårlige nyheter for Kulturvernorganisasjonene

StortingetStatsbudsjettet er dårlige nyheter for alle Kulturvernorganisasjonene. Spesielt dårlig er de for organisasjoner og foreninger under 5000 medlemmer som nå kan glemme tanken om driftsstøtte. I tillegg varsler budsjettet også kutt i momskompensasjonen, og for mange av oss i Kulturvernorganisasjonene betyr dette dårligere økonomi, og liten utsikt for nye inntekter i form av økonomiske støtteordninger fra politikerne på Stortinget.
Forøvrig er det vel ingen bombe at denne regjeringen ikke er spesielt opptatte av kultur, men velger å bruke pengene på andre saker som skattelette for de rike og lettelser for de som fra før har mye.
STATSBUDSJETTET KORT OPPSUMMERT:

  • Kulturrådet: Lite endring i bevilgningene
  • Klima og Miljødepartementet: Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser flyttes til kapitel 1420, post 80 (Miljødirektoratet). Sum: 57 402 (2016: 59 233)
  • Kutt i støtten fra Klima- og Miljødepartementet til Kulturvernforbundet, Forbundet Kysten, Fortidsminneforeningen og Fartøyvern. Sistnevnte med 40 mill. (tiltakspakken fra i fjor ble ikke videreført). Norsk Kulturarv får en liten økning.
  • Tilskuddsordningen flyttes til Miljødirektoratet, kriteriet om «samfunnsmessig betydning» går ut og det innføres en regel om minimum 5000 medlemmer (3000 for barne- og ungdomsorg.) for de som får driftsstøtte. Kulturvernforbundet har stilt seg kritisk til alle disse tre tiltakene, jfr høringssvar fra mai 2016.
  • Ingen grunnstøtte til våre organisasjoner fra Samferdselsdepartementet.
  • Ingen «nye» organisasjoner inn i grunnstøtteordningen
  • En økning på 6,3 mill. kr. til Arkivformål, men realnedgang i forhold til lønns- og prisveksten.
  • Reduksjon i momskompensasjon.

Det finnes ytterligere informasjon om budsjettets påvirkning på kulturvernet på Kulturvernforbundets sider www.kulturvern.no

Leave a Reply