Foredrag ved HIFO-seminaret (Den norske historiske forening) i Stavanger 11. mai 2003

Tore H Vigerust, Oslo 1.1, 7.3 og 12.5 2003


Stavanger bys befolkning 1680-1730. Fordeling av yrker og sosiale grupper.

 

Foredraget forsøker å inndele og tallfeste byens voksne befolkning etter sosiale grupper, yrker, bosteder og formuer. Utgangspunkt er ca 30 borger- og skattemanntall fra tiden 1673-1743, alle publisert, sammen med et biografisk register, kilderegister, yrkesregister og slektsnavnsregister, på Vigerust Nett.

 

[Gjennomført etter planen.].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>