Stiftelsesmøte for NSF avdeling: Møre

Ættetavla for Synnesgodset 1586, originalen finnes i Gunnerusbibliotekets diplomsamlinger.

Pressemelding fra Norsk Slektshistorisk Forening
Norsk Slektshistorisk Forening, NSF, inviterer alle interesserte til å danne eit lokallag Møre (Møre bispedømme/Møre og Romsdal fylke) torsdag 26. april kl 18 i Ystenesgata 32 i Ålesund, kantina til Acel AS.
NSF er landsdekkande og blei skipa i 1926. Foreninga gir ut Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og bladet Genealogen. Foreninga har i dag to lokale avdelingar, Trøndelag og Telemark.
I den siste mannsalderen har slektsgransking, genealogi, blitt ein historisk hjelpevitskap, takk vere innsatsen til NSF. Samtidig har interessa for slektsgransking tatt seg veldig opp, både på grunn av ei aukande historisk interesse mellom folk og, ikkje minst, på grunn av den storstilte digitaliseringa av slektshistorisk materiale som har funne stad. I dag kan kven som helst gå til kildene via internettet.
Eit lokallag for Møre vil kunne vere både til støtte og glede for alle som vil arbeide med og forstå slektsgransking.
Hanne Waksvik Heen
Bjørn Jonson Dale

Leave a Reply