Strays-folk på vidvanke

Strays heter prosjektet som har gått over noen år nå, hvor Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) har samlet inn informasjon om ‘tilfeldige funn’ og publisert dem på genealogi.no. Idéen er god – så god at NSF og DIS-Norge har besluttet å slå sammen kreftene. Sammen skal vi utvide prosjektet og gjøre det mer tilgjengelig, til glede for hele det genealogiske miljøet i Norge. Samtidig døper vi begrepet om fra engelske strays til norske Folk på vidvanke.

Tanken bak Folk på vidvanke er så genial som den er enkel. Alle kommer vi før eller senere borti kildemateriale om folk som tilfeldigvis er på et sted de ikke hører naturlig hjemme. Et ektepar på tilfeldig gjennomreise i en by hvor de døper en nyfødt, eller en som begraves langt fra hjemstedet – vi leser om dem i forbifarten, stusser kanskje litt over en merkelig skjebne eller underlig sammenheng, og så går vi videre med vårt fordi opplysningen ikke er relevant for vår egen forskning.

Samtidig sitter det mange slektsforskere ‘der ute’ som kunne hatt stor nytte av den lille setningen. De kommer bare aldri på tanken å lese i akkurat den kirkeboken, den rettsprotokollen eller hva det nå er for et dokument du har foran deg. For kilden – som individene som er omtalt der – er jo like mye på vidvanke i forhold til deres slekt og forskning!

Grunnprinsippet med Folk på vidvanke er at vi skal slutte å gå videre uten å gjøre noe med denne lille biten informasjon først. Notér den ned på et ark, vær nøye med avskrift og kildeangivelse, og legg det inn i «Folk på vidvanke»! Når vi er mange nok som gjør dette over lang nok tid, bygger vi opp et verktøy som flere og flere har nytte av og bidrar til. Tjenesten bringer alle disse villfarne ett steg nærmere en plass i egen slektshistorie.

Åpen for alle
Alle kan bruke Folk på vidvanke! Som med den gamle Strays-tjenesten, er både medlemmer og ikke-medlemmer av NSF eller DIS-Norge velkommen til å bruke opplysningene. Vil du legge inn kildetekster, får du ved registrering tildelt et brukernavn og passord som ikke betinger medlemskap i noen av foreningene. DIS-medlemmer bruker det de har fra før, det gjelder også de som har registrert seg som gjest i Slektsforum.

“Strays” er en engelsk betegnelse som ikke kan oversettes med ett enkelt ord. Man kan kalle dem “omstreifere”, “villfarne”, “forsvunne”, “bortrømte” eller “leilighetsfunn”. I vår sammenheng er sistnevnte det mest dekkende; “strays” er personer som dukker opp i kilder og litteratur på steder og i sammenhenger hvor man ikke venter å finne dem.

> Til Folk på vidvanke

Tanken med “Folk på vidvanke – strays” er å notere slike leilighetsfunn, og med det hjelpe andre med å finne aner eller slektninger “på vidvanke”. En setning og et navn fra en fjern kirkebok, rettsprotokoll eller andre kilder kan være det lille som skal til for å nøste opp i et ellers uløselig problem.

Les mer om prosjektet på Slektsforum > Folk på vidvanke, NSF og DIS-Norges fellessider for dette prosjektet. Der kan du legge inn egne poster, og du finner alt som er lagt inn tiol idag. Nedenfor finner du de siste femten postene.

De siste femten postene som er lagt inn i Folk på vidvanke:

Spydeberg – Kristiania, Gudmund Svends�n, d�d 1759
Oslo 1895, Drapet p� Kristian Arnesen Liverud, Lilletorvet
Landsforvist fra Rogaland Bjerkreim Hans Larsson f ca 1594
R�mling fra Rogaland Bjerkreim Bjerkreim Berete Asgautsdtr.
Fra Rogaland Bjerkreim Gjedrem Ole Mortenson d. f�r 1721
Fra Rogaland Bjerkreim Gjedrem Morten Mortenson d. f�r 1721
Hedmark – Gildesk�l, Ane Cathrinea Peersdatter, mor/d�p 1822
Hedmark – Gildesk�l, omstreifer Carl Rasmusen, far/d�p 1822
Elverum – Oslo, bonde Amund Larsen, d�d 1825
R�ros – Vang i Valdres, Morten M. Kant, f�dt 1855
Bragernes, Ernst S�rensen Hi�ring, f. 1780
Ukjent – H�land, Sergeant Anders Andersen Myrvold, d�d 1813
Kristiania – Halden, kj�pmann Nils Petter Thesen, d�d 1853
Rio de Janeiro – sj�mann Edvard Tellefsen, d�d 1878
Rio de Janeiro, styrmann Odin Theodor Gjertsen, d�d 1878

Folk på vidvanke – litt historikk

Folk på vidvanke, eller “strays”, har vært et tilbud fra Norsk Slektshistorisk Forening siden 1999. Fra mars 2007 er tilbudet samordnet med DIS-Norge, og med det går de to ledende slektshistoriske miljøene i landet sammen om å videreutvikle et tilbud alle slektsgranskere kan dra nytte av.

Hva er Folk på vidvanke – strays?

“Strays” er enklest definert som personer som i kilder finnes omtalt fjernt fra sitt opprinnelsessted. Eksempler på dette kan være en nordmann som dør i Argentina, eller en hallingdøl som gifter seg på Helgeland. Det er ikke alltid så lett for en slektsforsker å finne disse individene. På den annen side finner andre slektsforskere slike “leilighetsfunn” hele tiden.

Ideen med Folk på vidvanke er å samle disse funnene i en database – og jo større basen blir og jo flere som bruker den – jo bedre og nyttigere blir den for oss alle. Dette er grunnen til at NSF og DIS-Norge har valgt å gå sammen om tilbudet Folk på vodvanke.

Slik ser siden du bruker for å legge inn Folk på vidvanke ut. Les anvisningene nøye og følg oppsettet, så blir databasen enklere å bruke for alle.

Leave a Reply