Tematiske publikasjoner (for alle)

Denne siden skal fungere som inngangsportal for de mange kildene som er tilgjengelig for alle besøkende på våre nettsider. Mange av kildene er tilgjengelig helt fritt, men deler av våre nettsider er forbeholdt våre medlemmer. (Bla. endel slektsbøker, polititidende og fangeprotokoller) Grunnen er at foreningen er avhengig av å få flere medlemmer, da den eneste inntektskilden vi har er kontigenten og det vi ellers selger gjennom vår nettbutikk. Foreningen får ingen statsstøtte til våre prosjekter og vi har heller ingen faste ansatte, så alt vi publiserer er basert på frivillig innsats i foreningens regi eller donasjon/arv fra våre medlemmer. Det siste gjelder selvsagt da også Tore H. Vigerust sitt store arbeid, som vi viderefører på våre nettsider.

Kronologiske kilder:

Geografiske kilder:

Emner:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>