Tidligere arrangementer

2016

Lørdag 2. april 2016: Vårmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Otfried Chaika holdt foredrag om “Släktforskning över Östersjön. Hur man (kanske) hittar sina (tyska) anor och vad G-gruppen har att erbjuda.”

2015

Lørdag 7. november 2015: Høstmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Tema: Det ble utvekslet erfaringer med søking i arkiver i Tyskland og tidligere tyske områder. Innledere til diskusjonen var: Ivar Leveraas, Bjørn J. Rosenberger og Kari Larsen.
Lørdag 9. mai 2015: Vårmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Tema: Marie Cappart fra Belgia gav en innføring i hvordan man kan søke etter engelske aner på nettet: «How to find your ancestors in the UK using sources available online».

2014

Lørdag 1. november 2014: Høstmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Tema: Elin Galtung Lihaug holdt foredraget «Fra Brandenburg gjennom Skandinavia og de baltiske statene til Russland og Storbritannia – en etterkommerlinje som dekker mer enn 400 år».
Lørdag 24. mai 2014: Vårmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Tema: Ørjan Wisth Torgersen fortalte om en glassblåserslekt fra Tyskland: «Gundelach – en glassblåserslekt fra Mecklenburg».

2013

Lørdag 2. november 2013: Høstmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Tema: Pål Furuberg kåserte om sine slektsstudier i Tyskland: «På spor etter tyske håndverkeraner – slektsforskning i Hamburgs Statsarkiv».
Lørdag 27. april 2013: Vårmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Tema: «Fra Wunstorf i kongedømmet Hannover til Bragernes i Norge på slutten av 1600-tallet». Jan Sortland fortalte om hvordan han har fått opplysninger om sine forfedre som innvandret fra Hannover på slutten av 1600-tallet.

2012

Lørdag 3. november 2012: Høstmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Tema: «Digitale kilder i Nederland og tidligere kolonier». Jan M. Keus kåserte og viste på Internett hvilke kilder man har for genealogiske undersøkelser i Nederland, Indonesia og Surinam.
Lørdag 21. april 2012: Vårmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Tema: Norsk Slektshistorisk Forenings bokprosjekt om Eidsvollsmennenes slekt. Lederen for prosjektet, Anders Bjønnes, gav en innføring i prosjektet, arbeidet så langt og det som gjenstod. Flere av Eidsvollsmennene var født utenfor Norge, og Arbeidsgruppens medlemmer var med på å finne slektninger til syv Eidsvollsmenn.

2011
Lørdag 5. november 2011: Høstmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: Falk Liebezeit holdt foredraget “Fireogførti års jakt på egne og andres forfedre og slekt i Tyskland”.
Lørdag 30. april 2011: Vårmøte i Arbeidsgruppen for Europeiske aner. Innledning ved Carsten Berg Høgenhoff, deretter debatt og idédugnad: Think-tank om hvordan vi kan utvikle verktøy til Arbeidsgruppen for europeiske aner på foreningens nye internettsider – med et sideblikk på tidligere prosjekter og hva vi kan trekke av erfaring fra dem.

2010

Lørdag 6. november kl. 12.00, Høstmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: På jakt etter aner i Hessen – Elin Galtung Lihaug gav noen tips om hvordan man kan få en del opplysninger ved å bruke Internett.
8. mai 2010:  Vårmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Foredrag v/Tore H. Vigerust: Slekten Locke fra Arnstadt/Thüringen. Del 2. (Del 1 var 19. april 2008)

2009

Lørdag 7. november 2009 kl 12.00: Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner (åpent møte for alle interesserte): Sted: Slektsforskernes Hus, Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Foredrag v/Rune Nedrud: Fotosafari i Thüringen og jakten på familien Mylius

Torsdag 7. mai 2009 kl. 18.00: Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner (åpent møte for alle interesserte) Sted: Slektsforskernes Hus, Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Foredrag: “Ad Fontes” – Antoni Pisani forteller om sine studiereiser til Italia og erfaringer fra arbeidet med å rekonstruere den norske Pisani-slektens familiehistorie.

2008

Lørdag 29. november 2008 kl 12.00: Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner (åpent møte for alle interesserte)
Rolf Chr. Schrøder Zetlitz legger frem sine resultater etter studier av britiske og irske kilder. Møtet holdes i NSFs kurslokale i Lakkegt. 21, 4. etg. lørdag 29. november kl. 12.

Zetlitz vil konsentrere seg om vikingetiden, dvs. perioden 600-1200 og komme inn på Orknøyene, Shetlandsøyene, Færøyene, Hebridene, Man og Dublin. Til slutt vil det bli et generelt blikk på Skottland og hvordan
nordmennene slo seg ned.

Det inngår også en analyse av Y-kromosomer av nordmenn utført i 2007/2008, som bekrefter hvor mange prosent nordmenn av begge kjønn som utvandret til ovenfornevnte steder. Dessuten vil det bli gitt en kort oversikt for de største skotske adelige familier.

Lørdag 19. april 2008, kl. 12.00.: Vårmøte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Sted: Slektsforskernes Hus, Lakkegata 19-21. Tema: “Hvordan planlegge og gjennomføre en arkivundersøkelse i tyske arkiver”, ved Tore H. Vigerust:

  • Del 1. Planleggingen.
    Case-studie: Johann Nikolaus Locke, stamfar for Bekkelagsslekten i Aker, kom (Chra. 1725) fra Arnstadt i Thüringen (f. 1701). Hvordan organisere en arkivundersøkelse i arkivene i Arnstadt, Weimar, Erfurt, Rudolstad og Eisenach?
  • Del 2, erfaringer fra gjennomførelsen, ble holdt 8. mai 2010.

2007

8. november 2007 (NB: torsdag). Møte i Arbeidsgruppen for Europeiske Aner, kl. 18.00 i NSFs bibliotek, Lakkegt. 21, 4. etg. TEMA: Inger Buchard: “Slægtsforskning i Danmark med fokus på Hertugdømmerne Slesvig og Holsten”

5. mai 2007 kl 12.00 (lørdag): Møte i Europeiske Aner. Tema: Fra Brandenburg til St. Petersburg – på jakt etter en slektslinje som kan følges gjennom 300 år i syv europeiske land; foredrag ved Elin Galtung Lihaug.

2006

14. oktober 2006 (lørdag): Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: En arbeidsmodell for kraftfulle ad hoc-baserte slektshistoriske arbeidsgrupper over landegrensene, v/Carsten Berg Høgenhoff og Erik Tøndevold. (se Genealogen
1/2007: 39-41.)

22. april 2006 (lørdag): Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: Per Odmun Dragvik kåserer om sine studier av familiene Rist og Ringemuth i Tyskland og Kurland. Etterpå vil Tore Vigerust fortelle fra sitt arkivbesøk i Tyskland i okt./nov. 2005.

2005

5. november 2005 (lørdag): Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: Roar Lishaugen, cand. philol., doktorand i slaviske språk ved Göteborgs universitetet, kåserer om sine studier av familien Kriebel fra Sachsen.

12. mars 2005 (lørdag): Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: Min uendelige slektsreise – slik fant jeg mine tyske røtter v/Kjell Børresen.

2004

20. november 2004 (lørdag): Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: Skotske aner. Hvordan lete etter sine skotske røtter v/Christoffer Owe. NSFs bibliotek, Ullevålsveien 1, 2. etg., kl. 12.00.8. mai 2004 (lørdag): Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Deltakerne presenterer kort i hvilke områder de jakter på sine forfedre.

8. mai 2004 (lørdag): Møte i Arbeidsgruppen for europeiske aner. Deltakerne presenterer kort i hvilke områder de jakter på sine forfedre

Lørdag 14. februar 2004: Arbeidsgruppen for europeiske aner avholder møte i NSF’s bibliotek, Ullevålsveien 1, 2. etg., kl. 13.00. Terje Gudbrandson – historiker, arkivforsker, styremedlem i Norsk Slektshistorisk Forening, samt redaktør av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift kåserer om “Slesvig – et spørsmål om identitet.”

2003

Tirsdag 18. november 2003, kl. 18.00: Arbeidsgruppen for europeiske aner avholder møte. Sted: Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek, Ullevålsveien 1, 2. etg. Rune Nedrud er kveldens kåsør og temaet er:  “Reiseberetning fra Slesvig”. Dessuten vil Sølvi Arntzen gi noen inntrykk fra Deutscher Genealogentag i Schwerin i september.

Tirsdag 19. august 2003: Arbeidsgruppen for europeiske aner avholder møte – kl. 19.00. Møtested: NSF’s (nye) bibliotek i Ullevålsveien 1 (2. etg.). Tore H. Vigerust vil kåsere om: “Reise til arkiver i Rendsburg, Lübeck, Schwerin og Rostock, mai 2003”.

Tirsdag 6. mai 2003: Arbeidsgruppen for europeiske aner avholder møte – kl. 18.00. Møtested: NSF’s (nye) bibliotek i Ullevålsveien 1 (2. etg.). Svein Wiborg vil kåsere om: “Kompetansemotivert innvandring til de norske glassverk på 1700-tallet. Slekter fra Tyskland, England og Frankrike.”

Onsdag 15. januar 2003: Arbeidsgruppen for europeiske aner avholder møte – i NSF’s bibliotek i Ullevålsveien 1 (merk: ny besøksadresse) – kl. 18.00.
Kåseri ved Tore H. Vigerust: “Erfaringer fra en arkivreise til Wismar og Rostock sommeren 2002  –  en skildring fra en reise til Blokksberg, samt til Goslar,
Werningerode og andre småbyer i Hartz.”

2002

14. – 15. september 2002: Migrasjonsseminar i Flensburg.
Heinrich Freiherr von Hoyningen gen. Huenes foredrag “Möglichkeiten genealogischer Forschung im Landesarchiv Schleswig-Holstein”, er innlagt på genealogi.no.

Tirsdag 7. mai 2002 kl. 18.00 i NSFs bibliotek, Akersgt. 7: Arbeidsgruppen for europeiske aner. Tema: Gjennomgang av tidsskrifter fra utenlandske genealogiske foreninger som NSF har bytteforbindelse med.

Torsdag 17. januar 2002 kl. 18.00 i NSFs bibliotek. Kåseri ved Jan Keus: Slektsforskning i Nederland.

2001

Onsdag 3. oktober 2001 kl. 18.00 i NSFs bibliotek. Foredrag ved Tore H. Vigerust: Rapport fra en reise til Archiv der Hansestadt Rostock i august 2001.  Dessuten holdt Elin Galtung Lihaug et foredrag om sin arkiv- og studiereise til Potsdam.

Onsdag 9. mai 2001 kl. 18.00 i NSFs bibliotek: Rune Nedrud med flere refererte fra turen til Nordisk migrasjonsseminar

Fredag 6. – søndag 8. april 2001 i Malmø stadsarkiv (7/4) og Landsarkivet i Lund (8/4): Nordisk migrasjonsseminar, med Norsk Slektshistorisk Forenings Arbeidsgruppe for europeiske aner som medarrangør.

Søndag 7. januar 2001 kl. 13.00 i NSFs bibliotek, Akersgt. 7, Oslo: møte i Arbeidsgruppe for tyske og øvrige kontinentale aner. Tema: Elin Galtung Lihaug: Innledende studier om Grabow-slekten fra Mark Brandenburg i Tyskland, via Hans Grabow som utvandret til Danmark i 1582.

2000

Lørdag 16. september 2000 kl. 14.00-18.00. Aktivitetshuset Støpeskjeen, bydel Landås i Bergen. Foredrag av Tore H. Vigerust: Bergens borgerskap på 1720-tallet. En systematisk oversikt. Foredraget kl 1400-1500, møtet ble avholdt kl 1615-1800 samme sted. Avslutning med privat middag.

Søndag 19. mars 2000 kl. 13.00. NSFs bibliotek. Foredrag av Tore H. Vigerust: Den sveitsiske og italienske innvandringen til Christiania 1770-1830.

Lørdag 5. februar 2000 kl 12.00. NSFs bibliotek. Foredrag av Sociéte Internationale des Etudes de Créqui (SIEC), ved Carsten Berg Høgenhoff og Erik Tøndevold om slekten de Créqui. Jf. Bergs artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1999.

Torsdag 6. januar 2000 kl 18.30. Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek i Akersgata 7, 4. etg, Oslo sentrum. Åpning av Arbeidsgruppen. Foredrag av Tore H. Vigerust: Innvandrerarkiv for Norge 1660-1814.

Leave a Reply