Tidligere norske landskap

Denne siden skal fungere som inngangsportal for slektshistoriske kilder fra tidligere norske landområder som Bohuslän, Jämtland, Härjedalen o.a. Det meste av kildene er gjort tilgjengelig gjennom et samarbeid med Arkiv Digital, men det vil også komme kilder fra Tore H. Vigerust o.a. sine samlinger.


Jämtland

Manntall for Jämtland 1644-45

Nordströms samlinger

Slekter og gårder i Båhuslen, med vekt på Orust og Tjörn men det er også slektstavler og beskrivelser av den norske adel i Båhuslen.

Mangells samlinger

Avskrifter av Grums, Gillbergs och Jösse häradsrätts protokoller, med gårds og personregister.

Stora nordiska kriget

Svenske krigsfanger i Danmark og danske i Sverige samt deres utveksling.

 

Leave a Reply