Publisering av kilder fra Vang i Hedmarks fattigkommisjon 1811-1898 er fullført


I forbindelse med at vi nå har fullført publiseringen av kilder fra Vang i Hedmarks fattigkommisjon, tenker vi at det kan være fint å legge disse ut fritt tilgjengelig for alle besøkende frem til 20. februar.
Disse kildene forteller oss mye om levevilkår, hva de som gikk på legd fikk i støtte o.a. Her er det potensiale til å finne mye personhistorie, alder, hvor personen bodde og hvor de kom fra.
I begynnelsen støttet fattigvesenet kun fattige, samt friske og arbeidsføre personer, som løsarbeidere og tiggere.  Men fra Fattigloven 1863 ble dette utvidet slik at flere grupper som av en eller annen grunn som bla. sykdom trengte støtte.
Støtte kunne være penger, men fattige kunne også få tilbud om plass på fattighjem, arbeidshus eller i private hjem.
Arkivet er fotografert av Lars Ove Wangensteen og inneholder:

  • Vang fattigkasseprotokoll 1811-1882
  • Vang fattigkommisjons protokoll 1838-1852
  • Vang fattigkommisjons protokoll 1856-1870
  • Vang fattigkommisjona protokoll 1870-1882
  • Vang fattigkommisjons protokoll 1882-1892
  • Vang fattigkommisjon: Vanvittige samt forældreløse Børn under 15 år, 1866-1898
  • Vang fattigkommisjon: Gamle,vanføre og syke 1866-1898
  • Vang fattigkommisjon: Midlertidige understøttede 1866-1898

Du finner disse under Fattigprotokoller der de senere også vil være tilgjengelig for våre medlemmer.
Vi tar ellers imot andre avfotograferinger til publisering, etter avtale vil vi publisere dette enten åpent eller på våre medlemssider.
 

Leave a Reply