Vi har nå mottatt bøkene og sendt ut til de første

Vi har lenge sett på mulighetene for å få skrevet en norsk DNA-bok, med norske eksempler og faguttrykk, som både kan brukes av de som er helt ukjente med temaet og de som har jobbet med DNA en stund. Men da vi fant ut at det ble for mye arbeid å gjøre dette helt fra grunnen av, begynte vi å se på mulighetene til å oversette en slik bok, det førte til at vi tok kontakt med Peter Sjölund om mulighetene til å bruke hans bok som skjelett for å skrive en norsk utgave. Boka har i Sverige vært en stor suksess og ført til mange nye oppdagelser.

Nå har vi endelig kommet i havn med prosjektet og vi har da også tatt med flere norske eksempler og mener at vi har fått en helhetlig norsk utgave, med gode eksempler og nye synsvinkler som ikke har vært publisert før, hverken på norsk eller i tidligere utgaver. Vi er også takknemlig for all god hjelp og innspill fra noen av Norges beste DNA-slektsforskere, uten disse og Peter Sjölunds bok, hadde dette vært en mye større oppgave å løse.
Boka har nå ankommet og de fleste som forhåndsbestilte har nå mottatt bøkene, vi håper på gode tilbakemeldinger, mye ny lærdom og nye oppdagelser. For deg som ikke har bestilt ennå kan den bestilles i slektsbutikken eller kjøpes direkte fra foreningen i våre lokaler på Lørenskog (stengt i ferien).

Leave a Reply