Erkebiskopens jordegods sønnafjells – Sankt Olavs jorder: inntektsregnskap 29.9 1557 – 29.9 1558

Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 11.02 2003. Gjengitt etter Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567, bind 1. Rekneskap for Akershus len 1557-1558 (utgitt av Riksarkivet, Oslo 1937), s. 137-141. Der utgitt etter originalen i Riksarkivet, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 3.1. I gjengivelsen er staveformene for person- og stedsnavnene beholdt, mens landskyldsummene er normalisert.


Opbørsell aff erckiebispens godtz syndennfieldtz

Nandestadt sogen

Oluff Biørttnes 1 pund malt

Gierdrum sogen

Jffuer Lodenng 1 pund malt

Lanndt

Alff Nes 1 hud og 1 daler for 2 huder

Ranndj Berg ½ daler for 1 hud

Tordtt Jetzwoldtt 12 kalvskinn

Wardall

Peder Hage 1 hud og ½ daler for 1 hud

Tothenn

Amund Ennger 1 pund 1 fj. malt

Ewindt Frogaardt ½ pund malt for 2 år

Jørgenn Gilo 2½ pund 8 lispund mel og 1 pund malt

Jørgenn Ridenn Eng 1 hud

Hadelandt

Gisle Alm 2 pund malt, 1 pund 4 lispund mel

Lauritz Mollestadt 1½ pund 1 fj. mel, 1½ pund 1 fj. malt

Sirij Hole 3 pund mel

Lauritz Morestadt 1 fj. malt

Jonn Delliin 15 lispund korn

Ringerige

Odbiørnn Biørneboo 1 pund malt

Øye sogen

Mageliidt 3 pund fisk, 2 huder

Marckwoldt 1½ pund fisk

Tannde ½ daler, 1½ pund fisk

Jader 1 hud

Brynn 1½ pund fisk, 4 geiteskinn

Hoell 1 pund fisk

Bergh 1½ pund fisk, 6 kalvskinn

Gusdall

Lunde 3 pund fisk, 1 hud

Hoell ½ daler

Faaberg sogen

Diiserudt 1 pund fisk

Hoff 3 huder, 1½ pund fisk

Glumestadt 6 kalvskinn, 18 mark fisk

Børie 3 pund fisk, 1 hud

Bølunge 1 hud, 3 pund fisk

Effrenn ½ daler

Waage sogen

Solgienn ½ daler

Rannegordtt 12 alen vadmel

Jungenstadtt 2 alen vadmel

Siell 2 alen vadmel

Raadestadt 12 alen vadmel

Lunde 6 alen vadmel

Lunde 2, 2 alen vadmel

Sleske 16 alen vadmel

Swenne 6 kalvskinn

Lum sogen

Sperstadt 8 alen vadmel

Branndaas 12 alen vadmel

Schrinde 8 alen vadmel

Hualle 8 alen vadmel

Liidt 12 alen vadmel

Brennding 8 alen vadmel

Swerstadt 12 alen vadmel

Liidtt 2, 16 alen vadmel

Løckienn 3 alen vadmel

Hillemarcker 4 alen vadmel

Gudestadtt 20 alen vadmel

Lessø oc Doffre

Sperholtt 16 alen vadmel

Liidenn 12 alen vadmel

Hattrem 12 alen vadmel

Elffuestadtt 16 alen vadmel

Sielie 6 alen vadmel

Karby 6 alen vadmel

Vdgaardtt 8 alen vadmel

Hoffuin 12 alen vadmel

Botthim 6 alen vadmel

Botthin anden 12 alen vadmel

Lindenn 8 alen vadmel

Bischopsgordenn 8 alen vadmel

Warckindt 12 alen vadmel

Berg 8 alen vadmel

Suendsgordtt 12 alen vadmel

Lindesøø 3 alen vadmel

Wirus 3 alen vadmel

Hage 2½ alen vadmel

Fronn sogen

Kierstadt 20 alen vadmel

Rolstadt 15 alen vadmel

Dalseg 15 alen vadmel

Nordby 15 alen vadmel

Hage 15 alen vadmel

Nordrim 5 alen vadmel

Odne 15 alen vadmel

Bredenne 8 alen vadmel

Jssem 25 alen vadmel

Forbrygdt 20 alen vadmel

Sylttesetther 15 alen vadmel

Haralstadt 10 alen vadmel

Buckollt 5 alen vadmel

Klepstadtt 10 alen vadmel

Liestadt 20 alen vadmel

Liestadt 2, 15 alen vadmel

Liestadt 3, 15 alen vadmel

Ringebo sogen

Elffuestadt ½ hud

Berg 12 ß, 18 mark fisk

Leffuortznes 1 hud, 18 mark fisk

Opsall 1 hud

Stranndt 12 ß, 18 mark fisk

 

Summarum paa opbørsell aff erckiebispenns gods synndennfields

daler 4

penninger 1½ mark

malt 9½ pund 1 fj.

mel 8½ pund 7 lispund

korn 15 lispund

huder 1 deker 4½ hud

kalvskinn 3 deker

geiteskinn 4

bergerfisk 24½ pund

vadmel 568½ alen

Leave a Reply