Husk årsmøte i Trondheim 21 mai kl 15.00!

gunnerusFra NSF ble stiftet i 1926 har alle årsmøtene vært i Oslo. Styret i foreningen synes derfor det er på tide at vi kommer oss ut av Oslo, og derfor har styret besluttet å ha årsmøtet i Trondheim i år.
Adressen er Gunnerusbiblioteket i Kalvskinnsgata 1B, lørdag 21. mai kl. 15.00
Program:

 • 15:00 Sølvi Løchen ønsker velkommen til møtet og sier kort litt om biblioteket, deres samlinger og temautstillingen i biblioteket.
 • 15:10 Rune Nedrud takker biblioteket og holder et lite foredrag om NSF og 90 årsjubileet.

Foredrag:

 • 15:25 Håvard Moe: Bergverksslekter i Trøndelag.
 • 15:50 Johan Marius Setsaas: Erkebiskopens setesveiner.
 • 16:15 Lars Ove Wangensteen: Fengselsprotokoller som kilde.

16:30 Pause med enkel servering.
17:00 Årsmøte:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med protokollfører
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskap med revisjonsberetning
 5. Fastsettelse av kontingent for 2017
 6. Valg av styre, revisor og valgkomité.

Avslutning:

 • Medlemmenes 5-minutter
 • Sosialt med enkel servering.

(Vi tar forbehold om endringer i programmet.)
VELKOMMEN!!