NSF og DIS-Norge vil øke samarbeidet

Rune_Tone
Norsk Slektshistorisk Forening og DIS-Norge, Slekt og Data, gir hverandre medlemskap i gave.
Jeg håper dette vil være til god nytte for alle organiserte slektsforskere, og styrke samarbeidet mellom de to store nasjonale foreningene innen slektsforskning, sier Rune Nedrud, formann i Norsk Slektshistorisk Forening.
Vi har en felles interesse i å styrke slektsforskningens betydning, og tydeliggjøre overfor    politikere og andre at slekts- og personhistorie er en sentral del av vår kulturarv, sier Tone  Moseid, styreleder i DIS-Norge.
Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningens hovedmål er å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for slektshistorie i Norge. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag ca. 2 000 medlemmer i Norge og utlandet.
DIS-Norge, Slekt og Data er landets største forening for slektsforskere. Organisasjonen skaper digitale- og lokale møteplasser for alle som er interessert i slekts- og personhistorie, sprer kunnskap om dette, og stimulerer for øvrig til bevaring, dokumentasjon og formidling av slekts- og personhistorier. Foreningen ble etablert i 1995 og har i dag ca. 10 000 medlemmer.