Godt nytt år !

merryoldsanta NSF ønsker med dette å gi medlemmene noe innsikt i hva som kan forventes å komme neste år.

Foreningens arbeid med nettpublikasjoner:

NSF har arbeidet lenge nå med å få tilrettelagt kildemateriale til hjemmesiden. En av de store nyhetene, og som er populært blant medlemmene er Polititidende som skal publiseres fram til 1917.  Et annet prosjekt vi har jobbet lenge med og som tidligere delvis har vært publisert er navneregisteret fra NST og Genealogen. Det er nå på vei inn igjen, mer komplett og oppdatert enn tidligere og bedre søkbart.
Vi har også i den siste tiden startet publisering av Statskalenderen som ble utgitt hvert år mellom 1815 og 2012. Foreningen publiserer de eldste vi har i vårt bibliotek, og fortsetter framover i tid avhengig av interessen den skaper. Denne inneholder navn og fødselsdata på alle konge- og fyrstehus i verden, alle norske statsansatte, ambassadører og andre som tidligere var offentlige ansatte som lærere, klokkere, prester osv.
En stor nyhet som kommer over nyttår er et register over 3000 arresterte prostituerte i Christiania i perioden 1843-1880. Det unike med disse er at det finnes bilder av originalmaterialet på alle sammen og de vil legges ut sammen med registeret. Registeret og bildene kan vi takke Tom Larsen for.
Når vi så legger til at vi har skannet og delvis klargjort flere hundre slektsbøker de siste årene, vil medlemmene kunne se mye publisert stoff utover i 2017. Dette har vært mulig takket være våre biblioteksvakter og med hjelp fra utplassert ressurs gjennom NAV.

Publikasjoner på papir fra Slektshistorisk Forlag

Også i år har Slektshistorisk Forlag bidratt til publisering av papirkilder. De to nye sikt- og sakefallslistene som dekker 1600-tallets Oppland er først og fremst en prøve på om dette materialet er interessant nok for slektsforskermiljøet. Selger de ikke nok, er det små sjanser for dekning av flere områder i landet. Slektsbutikken vil i tiden framover stadig legge til nye produkter, blant annet tidsskrifter, årbøker og bygdebøker fra stadig flere områder i Norge.

Kurs og undervisning

Det antas at kursvirksomheten til foreningen må trappes opp, nå som Arkivverkets hjelp for nye slektsforskere trappes ned. NSF er klare for utfordringen, og vi tror at flere nå vil søke seg til en forening for hjelp med å finne fram i kildene. Dette åpner for økt interesse for kurs blant annet i gammel håndskrift, i bruk av Digitalarkivet og Arkivportalen.
NSF vil gjøre det vi kan for slektsforskermiljøet i 2017 og vi ønsker dermed både medlemmer og andre slektsinteresserte en riktig god jul og et godt nytt år. Vi håper dere finner mange flere slektsforbindelser og aner i tiden som kommer og vi er her for å hjelpe til i den grad vi makter.
Riktig God jul til dere alle sammen.
Hilsen NSF

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>