Norsk Prestehistorie (Bastian Svendsen)

Vår Frelsers Kirke, Kunster: Edy, John William © Oslo Bymuseum (Creative Commons 3.0 lisens)

Innhold:

Originalkort fra mikrofilm i ebok-format

Alle registerkortene er avfotografert og organisert i e-bøker som denne. Kortene er registrert gjennom lang tid, til dels på skrivemaskin og til dels for hånd

Norges biskoper og prester fra reformasjonen til år 1900, presterekker alfabetisk ordnet etter prestegjeld:

Avskrifter – deler av registeret i avskrift

Registre (databehandlet av cand.philol. Per Assev 1992-1999, omfatter prester fra reformasjonstiden til begynnelsen av 1700-tallet):

Oslo (Hamar) / Christiania stift:

Elvesyssel prosti, Vigen prostiØvre Borgesyssel og Foll prosti, Bragernes prosti, Nedre Romerike prosti, Øvre Romerike og Solør prosti, Hedemarken og Østerdalen prosti, Gudbrandsdalen prosti, Valdres og Hallingdal prosti, Hadeland prosti, Tønsberg / Jarlsberg prosti, Brunla prosti, Gjerpen prosti.

Stavanger / Kristiansand stift:

Nedenes prosti, Råbyggelaget prosti, Mandal prosti, Lister prosti, Dalane prostiStavanger prosti, Ryfylke prosti, Karmsund prosti.

Bergens stift:

Hardanger prosti, Sunnhordland prosti, Nordhordland prosti, Sogn prosti, Sunnfjord prosti, Nordfjord prosti, Sunnmøre prosti.

Trondhjems stift:

Romsdal prosti, Nordmøre prosti, Trondhjem prosti, Dalene prosti, Prester i Jemtland prosti (1570-1645), Fosen prosti, Innherad prosti, Namdal prosti, Helgeland prosti, Salten prosti, Lofoten og Vesterålens prosti, Senja prosti, Finnmark prosti.

Leave a Reply