NST bind 1-5


Norsk slektshistorisk tidsskrift 1927-1936 er skannet i søkbart pdf-format. Noen av heftene er også til salgs fra foreningens kontorer i Oslo.
Leveringskostnader kommer i tillegg

INNHOLD:

Bind I (1927-1928)

 • Agerholt, [Peter] Johan, (1890-1969). “Galle-ætti i Millomalderen.” NST 1 (1927): 134-146.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). “Amtmand Gunder Hammers sidste vilje.” NST 1 (1928): 233-235.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Annalistiske og andre optegnelser.” NST 1 (1927): 115-130.
 • ———. “Hvem har bygget «Vaisenhuset» i Christiania?” NST 1 (1928): 237-245.
 • ———. “Jesper Hansen, fogden paa Helgeland – fogden paa Kaupanger.” NST 1 (1927): 57-71.
 • ———. “Munk’erne av Gudbrandsdalen.” NST 1 (1927): 7-13.
 • ———. “Ringnes-ætten i Krødsherad. En kortfattet beretning.” NST 1 (1927): 147-154.
 • Forstrøm, O. “Landskapsmaleren Ferdinand Gjøs.” NST 1 (1928): 389-391.
 • ———. “Maleren Hosenfelders navn.” NST 1 (1928): 236.
 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. “En gravsten. Hvem var Ibbe Krabbe?” NST 1 (1927): 131-133.
 • ———. “En Krabbe-gaade. Et par ukjendte Krabber.” NST 1 (1928): 383-388.
 • ———. “Foreningens stiftelse. Historik.” NST 1 (1927): 1-6.
 • ———. “Smaating fra genealogiens verden.” NST 1 (1928): 307-308.
 • Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. “Norske slegtsmerker.” NST 1 (1927-1928): 33-56, 155-189 og 336-382.
 • Mørch, Gustav. “Familien von Hadeln i Norge.” NST 1 (1928): 309-321.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Gamle ætter i Sogn.” NST 1 (1928): 193-232.
 • Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). “Losna-ætten.” NST 1 (1927): 14-31.
 • Sundt, Trygve, (1873-1948). “Den store prosessen mellem kanselliråden på Berge og gjestgiverkonen på Bersager og litt til av Lyngdals krønike.” NST 1 (1928): 246-301.
 • Tengnagel-Jørgensen, B. “Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 1].” NST 1 (1928): 322-335.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). “Bjørnson’slegten og Bratt’erne.” NST 1 (1927): 72-114.

Bind 2 (1929-1930)

 • Ambjørnsen, Mathilde. “Hvem var krigsraad Wilhelm Falcks forældre?” NST 2 (1930): 174.
 • Arentz, P. N. “Et litet snap-shot fra stortingslivet i 1830–40’aarene.” NST 2 (1930): 231-235.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). “Var kjøbmand i Bergen Jan Svane en sønnesøns sønnesøn av biskop Hans Svane?” NST 2 (1930): 200-205.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). “Gaarden Skøyen i Nittedal. Et 250-aars jubileum.” NST 2 (1930): 230.
 • ———. “Weydahl – et retsbeskyttet familienavn.” NST 2 (1930): 313.
 • Castberg, A. St. “Slegten Calmeyer.” NST 2 (1930): 276.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Bugge og Møllerup.” NST 2 (1930): 177-179.
 • ———. “De første led av slegten Calmeyer.” NST 2 (1930): 196-199.
 • ———. “En gammel Vestfoldslegt. Falck’erne av Tønsberg og slegten Thue.” NST 2 (1929): 125-127.
 • ———. “Haaland’presten Christen Houge’s slegt. En bondeslegt fra Fjelberg.” NST 2 (1930): 277-283.
 • ———. “Om hr. Peder Povelsen Paus’ døtre av Kviteseid.” NST 2 (1930): 306-312.
 • ———. “Overgrep mot finnerne paa Ringerike. En mordsak i Norderhov 1662.” NST 2 (1930): 314-323.
 • Føyn, A. Ch. “Trondhjems-slekten Due og navnet Due i Trøndelagen.” NST 2 (1930): 284-287.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). “Hr. Lars Holgersen – Hr. Sthen Wirthmann.” NST 2 (1930): 180-195.
 • Hjersing, Einar. “Leverandørerne paa bergstaden Kongsberg.” NST 2 (1930): 288-312.
 • Jansen, Einar. “Kronprinsparrets aner.” NST 2 (1929): 1-5.
 • ———. “«Tose-mordet,» aktmæssig belyst.” NST 2 (1929): 22-70.
 • Koht, Halvdan, (1873-1965). “Slesvig-holstensk innvandring til Norge.” NST 2 (1930): 169-173.
 • Marstrander, Finn. “Anders Marstrand. Et livs- og tidsbillede fra Den store nordiske krig.” NST 2 (1930): 236-259.
 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. “Fylkesmerker – og ættevaaben. En reservation.” NST 2 (1929): 93-94.
 • Middelthon, Joh. “Navneret og slegtsfølelse. Foredrag i Foreningen.” NST 2 (1930): 222-229.
 • Møller, Chr. “En kognatisk gren av familien Brandt fra Valdres.” NST 2 (1930): 206.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. “Härstammade Norges rikes drots Orm Eysteinsson från Berg i Bohuslän?” NST 2 (1929): 123-124.
 • Sevaldson, Anders. “Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 2. Nogen oplysninger etc.” NST 2 (1930): 265-266.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Gamle ætter i Sogn. Et supplement.” NST 2 (1930): 167-168.
 • ———. “Ænes’ætten og Galtung’erne.” NST 2 (1930): 153-166.
 • Tengnagel-Jørgensen, B. “Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 2].” NST 2 (1929): 71-90.
 • Thaulow, Th. “Grüner og Hausmann.” NST 2 (1930): 175-176.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). “Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.” NST 2 (1929): 97-122.
 • ———. “Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg.” NST 2 (1930): 260-264.
 • ———. “Hvem var Anne Iversdatter Tofte, Svend Jonsen Vaalens hustru?” NST 2 (1929): 91-92.
 • ———. “Nogen illegitime (nu paa mandssiden utdøde) grener av den adelige slegt Werenskiold.” NST 2 (1929): 6-21.
 • ———. “Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte.” NST 2 (1929): 128-131.
 • Tjersland, Leif. “Om familien Rummelhoff.” NST 2 (1930): 300-305.

Bind 3 (1931-1932)

 • Achelis, Thomas Otto. “Norske studenter ved universiteterne i Jena, Halmstedt, Wittenberg, Kiel, Halle og Göttingen.” NST 3 (1932): 233-239.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). “Slegten Hambro’s oprindelse.” NST 3 (1932): 184-198.
 • Castberg, A. St. “Castberg-slegtens ældste led.” NST 3, nr. 104-122 (1931).
 • Engesæter, Ludvig. “Slekten Wergeland. En supplering og korrigering.” NST 3 (1932): 301-309.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra II s. 312). Almanaknotater av Albert og Jacob Ulf (Wolf) i Fredrikstad etc.” NST 3 (1931): 28-43.
 • ———. “De ældste led av slegten Hals.” NST 3 (1932): 199-210.
 • ———. “Er Christiania-slegten Leuch utdød?” NST 3 (1932): 225-232.
 • ———. “Familien Sand av Hurum.” NST 3 (1932): 174-183.
 • ———. “Hr. Christen Steffensen Bang og hr. Christen Stephensen.” NST 3 (1932): 262-266.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). “Tradisjonen um Richter-ætta.” NST 3 (1932): 240-249.
 • Holmesland, Peder. “Overkirurg Wessel ter Reehorsts selvbiografi.” NST 3 (1932): 268-273.
 • Holst, W. “Biskop Salomons alterdisk.” NST 3 (1932): 311-312.
 • Olafsen, Arnet. “Lidt om apotekerfamilien Henne i Tønsberg.” NST 3 (1932): 310-311.
 • Schmidt, Olaus. “Den Slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600′ og 1700’tallet.” NST 3 (1931): 1-27.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Blix’erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.” NST 3 (1931): 61-103.
 • ———. “Losna-ættens agnatiske linje.” NST 3 (1931): 123-124.
 • ———. “Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok.” NST 3 (1932): 274-300.
 • Stene, N[icolai]. “Kruckow’erne i Norge. Oplysninger om de genealogiske forhold inden de ældste led.” NST 3 (1932): 137-159.
 • ———. “Slegten «Dal» til Frang.” NST 3 (1932): 250-261.
 • Strømme, L. “Lillieskiold og Schjelderup.” NST 3 (1931): 125-126.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). “Familien Gjøs i Norge.” NST 3 (1932): 160-173.
 • With, Richard. “Hvorfra stammer de forskjellige slegte With i Norge.” NST 3 (1931): 44-47.

Bind 4 (1933-1934)

 • Achelis, Thomas Otto. “Slektshistorisk forskning i Slesvig-Holsten efter 1914.” NST 4 (1934): 342-346.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). “En de Crequi dit la Roche paa Jæren.” NST 4 (1934): 245.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra III s. 43). Bibeloptegnelser fra 1628 til 1671 om presterne Thune i Tune og Hollen. – En gammel prestevise fra Nedenes etc.” NST 4 (1934): 193-203.
 • ———. “Begravelsesdata fra Stavanger Domkirkes regnskap.” NST 4 (1933): 138-144.
 • ———. “«Familien von Erpecom».” NST 4 (1933): 190.
 • ———. “Fra Humanist-kredsen i Oslo. Biskop Frantz Berg og provst Rasmus Hjort.” NST 4 (1933): 14-22.
 • ———. “Hr. Niels i Hollen og hr. Stale i Jungshoved.” NST 4 (1934): 295-322.
 • ———. “Kiste-indskrifter fra Christiansands Domkirke.” NST 4 (1933): 52-71.
 • ———. “Maleren Johannes Flintoe. Nogen oplysninger om familien Flinthoug.” NST 4 (1933): 79-84.
 • ———. “Norske familier av holstensk herkomst. Lidt om Müller av Kongsberg, Bergmann, Møllmann og Bremer.” NST 4 (1934): 347-350.
 • ———. “Slegten Herlofsen av Arendal. Om dens oprindelse og de første generationer.” NST 4 (1934): 229-244.
 • ———. “Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn.” NST 4 (1933-1934): 172-178 og 261.
 • Holmboe, Jens. “Nogen brev fra foged Jens Holmboe til kjøbmand Jørgen Grip.” NST 4 (1933): 36-51.
 • Jansen, Einar. “Tilbakevisning av en legende om general Bielefeldt.” NST 4 (1933): 72-74.
 • Jæger, Olaf. “Oberstløitnant Ahasverus de Crequi dit la Roche’s vaaben og herkomst.” NST 4 (1933): 32-35.
 • Larsen, Chr. A. “Genealogen, byraachef Wilhelm Lassen. Biografiske smaatræk fra hans brev.” NST 4 (1933): 145-157.
 • Mathiesen, Jørgen. “Slegten Mathiesen (Linderud). Om dens oprindelse.” NST 4 (1933): 119-124.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. “Ottilia Ottesdotters (Kane) mödernesläkt och Åby gods i Bohuslän.” NST 4 (1934): 338-341.
 • Ostermann, H[other]. “Egede-slegten paa Grønland.” NST 4 (1933): 1-13.
 • ———. “Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2].” NST 4 (1934): 204-228 og 296-322.
 • ———. “Slegten Fleischer paa Grønland og presten Peter Abildgaards selvbiografi.” NST 4 (1933): 97-118.
 • Schmidt, Olaus. “Britisk indflytning til Møre og Romsdalen paa 1700’tallet. Familien Moses.” NST 4 (1934): 331-337.
 • Sollied, Olaf. “Oplysninger om familien Dedichen.” NST 4 (1934): 323-330.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). “Hornes-ætten fra Skjeberg. Et tillæg med brevskap.” NST 4 (1934): 351-367.
 • ———. “Hornes-ætten fra Skjeberg. [Med vaaben].” NST 4 (1934): 262-276.
 • Stang, Per. “Lidt om familien Schøyen fra Odalen.” NST 4 (1934): 245-246.
 • Stene, N[icolai]. “Norsk-islandske slegtsforbindelser i Middelalderen.” NST 4 (1933): 158-171.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). “Lidt om de ældre beboere av gaarden Fliflet i Faaberg.” NST 4 (1933): 23-31.
 • ———. “Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjølstad i Hedalen.” NST 4 (1933): 125-137.
 • ———. “Lidt om familien Benkestok.” NST 4 (1933): 75-78.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. “Slegten Hiermand’s ældre led.” NST 4 (1934): 277-294.

Bind 5 (1935-1936)

 • Achelis, Thomas Otto. “Brødrene Isaac Andreas og Peter Henrik Cold. Hvor blev Petrus Marius Schmidt [Garboe] født? Olaus Zeuthens epitaphium i Arrild kirke i Tønder. Norske herrnhuter i Christiansfeld.” NST 5 (1935): 74-76.
 • Ambjørnsen, Mathilde. “Niels Wognsen – Hans Nielsen Wogn.” NST 5 (1936): 244-245.
 • Breien, Karen. “Et blad fra livets skyggeside.” NST 5 (1935): 173-176.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). “Johan Nordahl Brun.” NST 5 (1935): 1-25.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). “Gården To i Nordby.” NST 5 (1936): 244-245.
 • la Cour, L[ars] F[rederik]. “Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om slektene Handingmand, Skaktavl og Paludan.” NST 5 (1935): 137-147.
 • Dahl, Nicoline. “Justisråd Christian Lerche Dahls autobiografi.” NST 5 (1935): 169-172.
 • Engesæter, Ludvig. “Henrik Wergeland og professor J. C. Dahl.” NST 5 (1935): 167-168.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om familiene Wahl og Dons i Trondheim.” NST 5 (1935): 63-70.
 • ———. “Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om slekten Wielsgaard i Fredrikstad. – Genealogisk-personalhistoriske oplysninger fra Agdesiden. Thomas Ellefsens excerpter av lagtingsprotokoller.” NST 5 (1936): 305-325.
 • ———. “Christiania i 1648. Det eldste billede av hovedstadens bebyggelse.” NST 5 (1936): 237-242.
 • ———. “Christiania magistrats-embedsmenn og deres innbyrdes forbindelser på 1600-tallet.” NST 5 (1935-1936): 26-46, 130-136 og 214-221.
 • ———. “Det fornemme bryllup på Hallingstad i 1594.” NST 5 (1936): 253-264.
 • ———. “Når og hvor døde dr. Henrik Ibsens farfar?” NST 5 (1935): 173-176.
 • ———. “Proprietærene på Stalsberg. En slektskrets i Skedsmo på 1600’tallet. Christianiafamilien Strøms oprinnelse.” NST 5 (1935): 158-166.
 • Hougen, Engebret. “Nogen nye oplysninger om Bjølstad-ætten.” NST 5 (1936): 226-228.
 • Jæger, Olaf. “En illegitim de Crequi dit la Roche på Jæderen.” NST 5 (1935): 62.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). “Fra Caspar Wessels ungdom.” NST 5 (1935): 72-73.
 • Koht, Halvdan, (1873-1965). “Norsk historie i lys frå ætte-historia.” NST 5 (1935): 89-104. Opptrykk i Sverreættens kongedømme, redigert av Andreas Holmsen og Jarle Simensen, 354-370. Oslo: Universitetsforlaget, 1970.
 • Midttun, Ruth. “Om oberst Sten Christensen Blix’s herkomst.” NST 5 (1936): 330.
 • ———. “Oplysning om nogen Blix’er.” NST 5 (1936): 243.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. “Lågadelssläkten på Tjuvkil i Bohuslän och dess släktförbindelser med norska högadeln.” NST 5 (1936): 274-278.
 • Ostermann, H[other]. “Av en norsk adelsmanns saga. (Svanenhielm).” NST 5 (1935): 47-61.
 • ———. “Nordmenn, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene. (Fortsatt fra IV s. 322) [Del 3].” NST 5 (1935): 105-136.
 • ———. “Nordmenn ordinert på Fyen og Jylland. Utdrag av vita-protokollene.” NST 5 (1936): 279-304.
 • Schilling, David. “Norges nyeste helgen, pater Karl Halfdan Schilling og hans slekt. Generalmajor J. Fr. Schillings autobiografi.” NST 5 (1936): 265-271.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Hvem var dragonvaktmester Tor Hovland.” NST 5 (1936): 326-328.
 • Sollied, Thora. “Kyperslekten Heitman i Bergen.” NST 5 (1935): 148-157.
 • Spangen, Christian [Dag]. “Et lite Skaktavl-mysterium.” NST 5 (1935): 173-176.
 • Stene, N[icolai]. “Erkebiskop Eskils slekt.” NST 5 (1936): 185-213.
 • Thuresson, Orvar J. A. “Norrmän i Jämtlands läns kyrkoböcker.” NST 5 (1936): 229-236.
 • Tunold, Solveig. “En nyopdaget vise av Hans Nielsen Griis på Universitetsbiblioteket.” NST 5 (1936): 222-225.
 • Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). “Familien Hammonds oprinnelse.” NST 5 (1935): 77-81.

Leave a Reply