NST bind 1-5


Norsk slektshistorisk tidsskrift 1927-1936 er skannet i søkbart pdf-format. Noen av heftene er også til salgs fra foreningens kontorer i Oslo.
Leveringskostnader kommer i tillegg

INNHOLD:

Bind I (1927-1928)

 • Agerholt, [Peter] Johan, (1890-1969). «Galle-ætti i Millomalderen.» NST 1 (1927): 134-146.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «Amtmand Gunder Hammers sidste vilje.» NST 1 (1928): 233-235.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Annalistiske og andre optegnelser.» NST 1 (1927): 115-130.
 • ———. «Hvem har bygget «Vaisenhuset» i Christiania?» NST 1 (1928): 237-245.
 • ———. «Jesper Hansen, fogden paa Helgeland – fogden paa Kaupanger.» NST 1 (1927): 57-71.
 • ———. «Munk’erne av Gudbrandsdalen.» NST 1 (1927): 7-13.
 • ———. «Ringnes-ætten i Krødsherad. En kortfattet beretning.» NST 1 (1927): 147-154.
 • Forstrøm, O. «Landskapsmaleren Ferdinand Gjøs.» NST 1 (1928): 389-391.
 • ———. «Maleren Hosenfelders navn.» NST 1 (1928): 236.
 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. «En gravsten. Hvem var Ibbe Krabbe?» NST 1 (1927): 131-133.
 • ———. «En Krabbe-gaade. Et par ukjendte Krabber.» NST 1 (1928): 383-388.
 • ———. «Foreningens stiftelse. Historik.» NST 1 (1927): 1-6.
 • ———. «Smaating fra genealogiens verden.» NST 1 (1928): 307-308.
 • Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. «Norske slegtsmerker.» NST 1 (1927-1928): 33-56, 155-189 og 336-382.
 • Mørch, Gustav. «Familien von Hadeln i Norge.» NST 1 (1928): 309-321.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Gamle ætter i Sogn.» NST 1 (1928): 193-232.
 • Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). «Losna-ætten.» NST 1 (1927): 14-31.
 • Sundt, Trygve, (1873-1948). «Den store prosessen mellem kanselliråden på Berge og gjestgiverkonen på Bersager og litt til av Lyngdals krønike.» NST 1 (1928): 246-301.
 • Tengnagel-Jørgensen, B. «Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 1].» NST 1 (1928): 322-335.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Bjørnson’slegten og Bratt’erne.» NST 1 (1927): 72-114.

Bind 2 (1929-1930)

 • Ambjørnsen, Mathilde. «Hvem var krigsraad Wilhelm Falcks forældre?» NST 2 (1930): 174.
 • Arentz, P. N. «Et litet snap-shot fra stortingslivet i 1830–40’aarene.» NST 2 (1930): 231-235.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Var kjøbmand i Bergen Jan Svane en sønnesøns sønnesøn av biskop Hans Svane?» NST 2 (1930): 200-205.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Gaarden Skøyen i Nittedal. Et 250-aars jubileum.» NST 2 (1930): 230.
 • ———. «Weydahl – et retsbeskyttet familienavn.» NST 2 (1930): 313.
 • Castberg, A. St. «Slegten Calmeyer.» NST 2 (1930): 276.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Bugge og Møllerup.» NST 2 (1930): 177-179.
 • ———. «De første led av slegten Calmeyer.» NST 2 (1930): 196-199.
 • ———. «En gammel Vestfoldslegt. Falck’erne av Tønsberg og slegten Thue.» NST 2 (1929): 125-127.
 • ———. «Haaland’presten Christen Houge’s slegt. En bondeslegt fra Fjelberg.» NST 2 (1930): 277-283.
 • ———. «Om hr. Peder Povelsen Paus’ døtre av Kviteseid.» NST 2 (1930): 306-312.
 • ———. «Overgrep mot finnerne paa Ringerike. En mordsak i Norderhov 1662.» NST 2 (1930): 314-323.
 • Føyn, A. Ch. «Trondhjems-slekten Due og navnet Due i Trøndelagen.» NST 2 (1930): 284-287.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Hr. Lars Holgersen – Hr. Sthen Wirthmann.» NST 2 (1930): 180-195.
 • Hjersing, Einar. «Leverandørerne paa bergstaden Kongsberg.» NST 2 (1930): 288-312.
 • Jansen, Einar. «Kronprinsparrets aner.» NST 2 (1929): 1-5.
 • ———. ««Tose-mordet,» aktmæssig belyst.» NST 2 (1929): 22-70.
 • Koht, Halvdan, (1873-1965). «Slesvig-holstensk innvandring til Norge.» NST 2 (1930): 169-173.
 • Marstrander, Finn. «Anders Marstrand. Et livs- og tidsbillede fra Den store nordiske krig.» NST 2 (1930): 236-259.
 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Fylkesmerker – og ættevaaben. En reservation.» NST 2 (1929): 93-94.
 • Middelthon, Joh. «Navneret og slegtsfølelse. Foredrag i Foreningen.» NST 2 (1930): 222-229.
 • Møller, Chr. «En kognatisk gren av familien Brandt fra Valdres.» NST 2 (1930): 206.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Härstammade Norges rikes drots Orm Eysteinsson från Berg i Bohuslän?» NST 2 (1929): 123-124.
 • Sevaldson, Anders. «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 2. Nogen oplysninger etc.» NST 2 (1930): 265-266.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Gamle ætter i Sogn. Et supplement.» NST 2 (1930): 167-168.
 • ———. «Ænes’ætten og Galtung’erne.» NST 2 (1930): 153-166.
 • Tengnagel-Jørgensen, B. «Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 2].» NST 2 (1929): 71-90.
 • Thaulow, Th. «Grüner og Hausmann.» NST 2 (1930): 175-176.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.» NST 2 (1929): 97-122.
 • ———. «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg.» NST 2 (1930): 260-264.
 • ———. «Hvem var Anne Iversdatter Tofte, Svend Jonsen Vaalens hustru?» NST 2 (1929): 91-92.
 • ———. «Nogen illegitime (nu paa mandssiden utdøde) grener av den adelige slegt Werenskiold.» NST 2 (1929): 6-21.
 • ———. «Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte.» NST 2 (1929): 128-131.
 • Tjersland, Leif. «Om familien Rummelhoff.» NST 2 (1930): 300-305.

Bind 3 (1931-1932)

 • Achelis, Thomas Otto. «Norske studenter ved universiteterne i Jena, Halmstedt, Wittenberg, Kiel, Halle og Göttingen.» NST 3 (1932): 233-239.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Slegten Hambro’s oprindelse.» NST 3 (1932): 184-198.
 • Castberg, A. St. «Castberg-slegtens ældste led.» NST 3, nr. 104-122 (1931).
 • Engesæter, Ludvig. «Slekten Wergeland. En supplering og korrigering.» NST 3 (1932): 301-309.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra II s. 312). Almanaknotater av Albert og Jacob Ulf (Wolf) i Fredrikstad etc.» NST 3 (1931): 28-43.
 • ———. «De ældste led av slegten Hals.» NST 3 (1932): 199-210.
 • ———. «Er Christiania-slegten Leuch utdød?» NST 3 (1932): 225-232.
 • ———. «Familien Sand av Hurum.» NST 3 (1932): 174-183.
 • ———. «Hr. Christen Steffensen Bang og hr. Christen Stephensen.» NST 3 (1932): 262-266.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Tradisjonen um Richter-ætta.» NST 3 (1932): 240-249.
 • Holmesland, Peder. «Overkirurg Wessel ter Reehorsts selvbiografi.» NST 3 (1932): 268-273.
 • Holst, W. «Biskop Salomons alterdisk.» NST 3 (1932): 311-312.
 • Olafsen, Arnet. «Lidt om apotekerfamilien Henne i Tønsberg.» NST 3 (1932): 310-311.
 • Schmidt, Olaus. «Den Slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600′ og 1700’tallet.» NST 3 (1931): 1-27.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Blix’erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.» NST 3 (1931): 61-103.
 • ———. «Losna-ættens agnatiske linje.» NST 3 (1931): 123-124.
 • ———. «Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok.» NST 3 (1932): 274-300.
 • Stene, N[icolai]. «Kruckow’erne i Norge. Oplysninger om de genealogiske forhold inden de ældste led.» NST 3 (1932): 137-159.
 • ———. «Slegten «Dal» til Frang.» NST 3 (1932): 250-261.
 • Strømme, L. «Lillieskiold og Schjelderup.» NST 3 (1931): 125-126.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Familien Gjøs i Norge.» NST 3 (1932): 160-173.
 • With, Richard. «Hvorfra stammer de forskjellige slegte With i Norge.» NST 3 (1931): 44-47.

Bind 4 (1933-1934)

 • Achelis, Thomas Otto. «Slektshistorisk forskning i Slesvig-Holsten efter 1914.» NST 4 (1934): 342-346.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «En de Crequi dit la Roche paa Jæren.» NST 4 (1934): 245.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra III s. 43). Bibeloptegnelser fra 1628 til 1671 om presterne Thune i Tune og Hollen. – En gammel prestevise fra Nedenes etc.» NST 4 (1934): 193-203.
 • ———. «Begravelsesdata fra Stavanger Domkirkes regnskap.» NST 4 (1933): 138-144.
 • ———. ««Familien von Erpecom».» NST 4 (1933): 190.
 • ———. «Fra Humanist-kredsen i Oslo. Biskop Frantz Berg og provst Rasmus Hjort.» NST 4 (1933): 14-22.
 • ———. «Hr. Niels i Hollen og hr. Stale i Jungshoved.» NST 4 (1934): 295-322.
 • ———. «Kiste-indskrifter fra Christiansands Domkirke.» NST 4 (1933): 52-71.
 • ———. «Maleren Johannes Flintoe. Nogen oplysninger om familien Flinthoug.» NST 4 (1933): 79-84.
 • ———. «Norske familier av holstensk herkomst. Lidt om Müller av Kongsberg, Bergmann, Møllmann og Bremer.» NST 4 (1934): 347-350.
 • ———. «Slegten Herlofsen av Arendal. Om dens oprindelse og de første generationer.» NST 4 (1934): 229-244.
 • ———. «Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn.» NST 4 (1933-1934): 172-178 og 261.
 • Holmboe, Jens. «Nogen brev fra foged Jens Holmboe til kjøbmand Jørgen Grip.» NST 4 (1933): 36-51.
 • Jansen, Einar. «Tilbakevisning av en legende om general Bielefeldt.» NST 4 (1933): 72-74.
 • Jæger, Olaf. «Oberstløitnant Ahasverus de Crequi dit la Roche’s vaaben og herkomst.» NST 4 (1933): 32-35.
 • Larsen, Chr. A. «Genealogen, byraachef Wilhelm Lassen. Biografiske smaatræk fra hans brev.» NST 4 (1933): 145-157.
 • Mathiesen, Jørgen. «Slegten Mathiesen (Linderud). Om dens oprindelse.» NST 4 (1933): 119-124.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Ottilia Ottesdotters (Kane) mödernesläkt och Åby gods i Bohuslän.» NST 4 (1934): 338-341.
 • Ostermann, H[other]. «Egede-slegten paa Grønland.» NST 4 (1933): 1-13.
 • ———. «Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2].» NST 4 (1934): 204-228 og 296-322.
 • ———. «Slegten Fleischer paa Grønland og presten Peter Abildgaards selvbiografi.» NST 4 (1933): 97-118.
 • Schmidt, Olaus. «Britisk indflytning til Møre og Romsdalen paa 1700’tallet. Familien Moses.» NST 4 (1934): 331-337.
 • Sollied, Olaf. «Oplysninger om familien Dedichen.» NST 4 (1934): 323-330.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Hornes-ætten fra Skjeberg. Et tillæg med brevskap.» NST 4 (1934): 351-367.
 • ———. «Hornes-ætten fra Skjeberg. [Med vaaben].» NST 4 (1934): 262-276.
 • Stang, Per. «Lidt om familien Schøyen fra Odalen.» NST 4 (1934): 245-246.
 • Stene, N[icolai]. «Norsk-islandske slegtsforbindelser i Middelalderen.» NST 4 (1933): 158-171.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Lidt om de ældre beboere av gaarden Fliflet i Faaberg.» NST 4 (1933): 23-31.
 • ———. «Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjølstad i Hedalen.» NST 4 (1933): 125-137.
 • ———. «Lidt om familien Benkestok.» NST 4 (1933): 75-78.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Slegten Hiermand’s ældre led.» NST 4 (1934): 277-294.

Bind 5 (1935-1936)

 • Achelis, Thomas Otto. «Brødrene Isaac Andreas og Peter Henrik Cold. Hvor blev Petrus Marius Schmidt [Garboe] født? Olaus Zeuthens epitaphium i Arrild kirke i Tønder. Norske herrnhuter i Christiansfeld.» NST 5 (1935): 74-76.
 • Ambjørnsen, Mathilde. «Niels Wognsen – Hans Nielsen Wogn.» NST 5 (1936): 244-245.
 • Breien, Karen. «Et blad fra livets skyggeside.» NST 5 (1935): 173-176.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Johan Nordahl Brun.» NST 5 (1935): 1-25.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Gården To i Nordby.» NST 5 (1936): 244-245.
 • la Cour, L[ars] F[rederik]. «Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om slektene Handingmand, Skaktavl og Paludan.» NST 5 (1935): 137-147.
 • Dahl, Nicoline. «Justisråd Christian Lerche Dahls autobiografi.» NST 5 (1935): 169-172.
 • Engesæter, Ludvig. «Henrik Wergeland og professor J. C. Dahl.» NST 5 (1935): 167-168.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om familiene Wahl og Dons i Trondheim.» NST 5 (1935): 63-70.
 • ———. «Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om slekten Wielsgaard i Fredrikstad. – Genealogisk-personalhistoriske oplysninger fra Agdesiden. Thomas Ellefsens excerpter av lagtingsprotokoller.» NST 5 (1936): 305-325.
 • ———. «Christiania i 1648. Det eldste billede av hovedstadens bebyggelse.» NST 5 (1936): 237-242.
 • ———. «Christiania magistrats-embedsmenn og deres innbyrdes forbindelser på 1600-tallet.» NST 5 (1935-1936): 26-46, 130-136 og 214-221.
 • ———. «Det fornemme bryllup på Hallingstad i 1594.» NST 5 (1936): 253-264.
 • ———. «Når og hvor døde dr. Henrik Ibsens farfar?» NST 5 (1935): 173-176.
 • ———. «Proprietærene på Stalsberg. En slektskrets i Skedsmo på 1600’tallet. Christianiafamilien Strøms oprinnelse.» NST 5 (1935): 158-166.
 • Hougen, Engebret. «Nogen nye oplysninger om Bjølstad-ætten.» NST 5 (1936): 226-228.
 • Jæger, Olaf. «En illegitim de Crequi dit la Roche på Jæderen.» NST 5 (1935): 62.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «Fra Caspar Wessels ungdom.» NST 5 (1935): 72-73.
 • Koht, Halvdan, (1873-1965). «Norsk historie i lys frå ætte-historia.» NST 5 (1935): 89-104. Opptrykk i Sverreættens kongedømme, redigert av Andreas Holmsen og Jarle Simensen, 354-370. Oslo: Universitetsforlaget, 1970.
 • Midttun, Ruth. «Om oberst Sten Christensen Blix’s herkomst.» NST 5 (1936): 330.
 • ———. «Oplysning om nogen Blix’er.» NST 5 (1936): 243.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Lågadelssläkten på Tjuvkil i Bohuslän och dess släktförbindelser med norska högadeln.» NST 5 (1936): 274-278.
 • Ostermann, H[other]. «Av en norsk adelsmanns saga. (Svanenhielm).» NST 5 (1935): 47-61.
 • ———. «Nordmenn, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene. (Fortsatt fra IV s. 322) [Del 3].» NST 5 (1935): 105-136.
 • ———. «Nordmenn ordinert på Fyen og Jylland. Utdrag av vita-protokollene.» NST 5 (1936): 279-304.
 • Schilling, David. «Norges nyeste helgen, pater Karl Halfdan Schilling og hans slekt. Generalmajor J. Fr. Schillings autobiografi.» NST 5 (1936): 265-271.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Hvem var dragonvaktmester Tor Hovland.» NST 5 (1936): 326-328.
 • Sollied, Thora. «Kyperslekten Heitman i Bergen.» NST 5 (1935): 148-157.
 • Spangen, Christian [Dag]. «Et lite Skaktavl-mysterium.» NST 5 (1935): 173-176.
 • Stene, N[icolai]. «Erkebiskop Eskils slekt.» NST 5 (1936): 185-213.
 • Thuresson, Orvar J. A. «Norrmän i Jämtlands läns kyrkoböcker.» NST 5 (1936): 229-236.
 • Tunold, Solveig. «En nyopdaget vise av Hans Nielsen Griis på Universitetsbiblioteket.» NST 5 (1936): 222-225.
 • Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). «Familien Hammonds oprinnelse.» NST 5 (1935): 77-81.

Legg igjen et svar