Om foreningen

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag i overkant av 1700 medlemmer i Norge og utlandet

Foreningen utgir  normalt to hefter vitenskapelige tidsskriftet Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og to hefter av foreningstidsskriftet Genealogen.

NST-bindXLIV-hefte3                                                      genforside0001

I tillegg utgir Norsk Slektshistorisk Forening med ujevne mellomrom andre skrifter som medlemmene får tilsendt – noen har vært gratis, andre solgt til rabattert pris. Det siste skriftet som er gitt ut er den store boken Eidsvollsmennene – Hvem var de? som ble utgitt i jubileumsåret 2014. Boken Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 ble utgitt i 2010. Begge disse er tilgjengelige i Slektsbutikken. Tidligere verk omfatter Hvem forsker hva i norsk genealogi (1998). Tidligere utgivelser omfatter standardverk som Jørgen Gløersens Dødsfall i Norge og Olai Ovenstads Militærbiografier 1628-1814.

NSF har også utgivelser på CD og DVD. Blant annet finnes de første 25 bind av NST på CD i slektsbutikken vår. Siste utgivelse her er det store 12 bindsverket om Danske og norske officerer i perioden 1648 til 1814. Disse er tilsalgs i Slektsbutikken

Foreningens hovedmål er, og har alltid vært, å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for slektshistorie i Norge. Fra 1927 har Norsk Slektshistorisk Forening utgitt Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) med to hefter pr. år – hvor fire hefter over to år utgjør ett bind. Til idag har det resultert i mer enn 15 000 sider med noe av den beste genealogiske litteraturen som er tilgjengelig i Norge. Publikasjonen har status som vitenskapelig tidsskrift.

Foreningsbladet Genealogen kommer også med to hefter pr år. I Genealogen finnes både lettere og tyngre artikler, og her publiseres alle foreningsaktuelle artikler og notiser. I tillegg har foreningen nettsidene du leser nå.

Norsk Slektshistorisk Forening har lokaler i Industriveien 6 på Visperud i Lørenskog. Her finner du foreningens omfattende boksamling med slektslitteratur, bygdebøker m.m. Den norske samlingen er stor, her er mye fra Norden for øvrig, og også en del litteratur fra resten av verden. Biblioteket er åpen for alle på Lørdager kl. 11-15 og betjent av medlemmer i foreningen. I sommerferier og til jul og påske er bibliotektet stengt. Se egen Aktivitetskalender

Prosjekter og arbeidsgrupper
Til enhver tid har Norsk Slektshistorisk Forening ulike prosjekter og arbeidsgrupper i sving. Det viktigste prosjektet akkurat nå er Slektshistoriewiki. Formålet med denne er å hjelpe alle slektsforskere med viktig informasjon de trenger til sin forskning. I tillegg er det grupper og enkeltindivider som arbeider med digitalisering av slektslitteratur. Arbeidsgruppen for europeiske aner er også et eksempel på hva NSF kan by på.

Leave a Reply