Om foreningen

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag i overkant av 1700 medlemmer i Norge og utlandet

Foreningen utgir  normalt to hefter vitenskapelige tidsskriftet Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og to hefter av foreningstidsskriftet Genealogen.

NST-bindXLIV-hefte3                                                      genforside0001

I tillegg utgir Norsk Slektshistorisk Forening med ujevne mellomrom andre skrifter som medlemmene får tilsendt – noen har vært gratis, andre solgt til rabattert pris. Siste utgivelse var boken Slektsforskning med DNA som ble utgitt i 2019. I tillegg utga vi i 2016 og 2017 kildeutgivelsen Regnskapene for Akershus på 1600-tallet (sikt og sakefall) i to bind og i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 utga vi praktboken Eidsvollsmennene – Hvem var de?. I 2010 utga vi boken Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610. Begge disse er tilgjengelige i Slektsbutikken. Tidligere verk omfatter bla. Hvem forsker hva i norsk genealogi (1998). Tidligere utgivelser omfatter standardverk som Jørgen Gløersens Dødsfall i Norge og Olai Ovenstads Militærbiografier 1628-1814.

NSF har tidligere også utgitt mye på CD/DVD, men det meste er nå nedlastbart som PDF i slektsbutikken vår. Siste utgivelse her er det store 12 bindsverket om Danske og norske officerer i perioden 1648 til 1814. Disse er tilsalgs i Slektsbutikken

Foreningens hovedmål er, og har alltid vært, å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for slektshistorie i Norge. Fra 1927 har Norsk Slektshistorisk Forening utgitt Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) i gjennomsnitt med to hefter pr. år – hvor fire hefter utgjør ett bind. Til idag har det resultert i mer enn 15 000 sider med noe av den beste genealogiske litteraturen som er tilgjengelig i Norge. Publikasjonen har status som vitenskapelig tidsskrift.

Foreningsbladet Genealogen kommer jevnlig med to hefter pr år. I Genealogen finnes både lettere og tyngre artikler, og her publiseres alle foreningsaktuelle artikler og notiser. I tillegg har foreningen nettsidene du leser nå.

Norsk Slektshistorisk Forening har lokaler i Industriveien 6 på Visperud i Lørenskog. Her finner du foreningens omfattende boksamling med slektslitteratur, bygdebøker m.m. Den norske samlingen er stor, her er mye fra Norden for øvrig, og også en del litteratur fra resten av verden. Biblioteket er åpen for alle på annonserte Lørdager kl. 11-15 og betjent av medlemmer i foreningen. I sommerferier og til jul og påske er bibliotektet stengt. Se egen Aktivitetskalender

Prosjekter og arbeidsgrupper
Til enhver tid har Norsk Slektshistorisk Forening ulike prosjekter og arbeidsgrupper i sving. En av de viktigste er Slektshistoriewiki. Andre prosjekter er digitalisering av vår boksamling og publisering på nett. I tillegg jobber foreningen aktivt med å øke kunnskapen og interessen for bruk av DNA i slektsforskning, dette gjør vi gjennom utgivelser, kurs, foredrag og prosjekter.

Legg igjen et svar