Salg av to nye bøker om alle sikt- og sakefallslistene for Oppland fylke fram til 1695

forsalg_sikt_sakefall_opplandSlektshistorisk Forlag har utgitt to bøker som inneholder alle sikt- og
sakefallslistene for nåværende Oppland fylke fram til 1695.

Begrenset opplag!
 
Hver bok vil bli på 485 sider,
og inneholder i tillegg til selve listene fullstendig navneregister med alle personer som er nevn, et gårdsregister og en innledning med blant annet opplysninger om sikt- og sakefall og hvordan bøkene kan brukes. Se artikkel om innholdet i listene annet sted i bladet.
Oppland 1, inneholder prestegjeldene på Hadeland, Toten, Vardal og Biri, Land og Valdres i perioden mellom 1612–1695.
Oppland 2, inneholder alle prestegjeldene i Gudbrandsdalen i perioden mellom
1606–1695.
Bestill bøkene direkte i foreningens Slektsbutikk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>