Vi arrangerer Slektsforskerkonferansen

Vi planlegger å arrangere Slektsforskerkonferanse på Gardermoen, opprinnelig var det tenkt å arrangeres 18-20. september 2020, men på grunn av Corona-situasjonen blir denne utsatt til over nyttår (5-7. februar 2021). Det blir 6-timers kurs om autosomalt-DNA med triangulering på fredag og foredrag i konferansehelga. Temaene strekker seg fra vårt felles opphav til arkeologisk DNA, folkevandring, vikingtid, middelalderslekter, skriftlige kilder, DNA, navnetradisjoner og ukjent opphav. (Program kommer). Det er begrenset med plasser og spesielt på kurset, dette vil derfor fort kunne bli utsolgt, i tillegg vil prisene kunne øke, så meld deg på nå. 


Foreløpig programutkast (kan bli endringer).


Priser og detaljer:

DNA kurs fredag 5. feb. med Peter Sjölund:
Et 6 timers kurs om autosomalt DNA som avsluttes med en del om triangulering. Kurset starter kl. 12:00 og holder på til ca. kl. 19:00, dette koster 1250,- og enkel bevertning er inkludert. NB! På kurset er det kun 29 plasser igjen av 50.
Konferansehelg 6 – 7 februar:
Spennende foredrag fra lørdag til søndag. Inkludert i prisen for konferansehelgen er overnatting fra lørdag til søndag samt alle måltider. Dette koster 3500 kr per person i enkeltrom eller 3200 kr per person i dobbeltrom.
Ekstra overnatting fra fredag til lørdag:
Er du med på både kurs og konferanse og ønsker en ekstra overnatting fra fredag til lørdag i tillegg, så koster det kr 895 per person i enkeltrom og kr 550 per person i dobbeltrom. Ønsker du også å overnatte fra torsdag bes du ta kontakt med aktivitet@genealogi.no


Foredragsholdere:

[row]Peter Sjölund: Engasjert forfatter, kursholder og slektsforsker. Forsker mye i tingbøker, skattelister og manntall fra 1500-tallet. Administrator i Sverigeprosjektet-DNA og har bla. vært med på å kartlegge Bure-ättens historie og DNA. Forfatter av bla. bøkene «Släktforska med DNA» og «Svenskarna och deras fäder»[/row]


Foto. Tommy Large Bjelland

[row]David Widerberg Howden: Jobber som lærer, men er også webredaktør i Norsk Slektshistorisk Forening og administrator i Norgesprosjektet-DNA. Er utdannet møbelsnekker med bachelor innen kulturhistorie, bygningsvern og konservering. Har skrevet deler av og oversatt Peter Sjölunds bok: Slektsforskning med DNA sammen med Rune Nedrud. Har vært engasjert av TV2 i Åsted Norge om Containerbabyen og TV2 hjelper deg.[/row]


Foto: Stian Green

[row]Ragnhild Hutchison: Historiker, forfatter og leder av bl.a. det interaktive prosjektet prosjektet Oslo havn 1798. Har vært postdoktor på NTNU, der hun arbeidet med temaet «Veien til å bli en global næring – Norsktømmerhandel med England 1780-1810», har forsket ved Universitetet i Oslo (UiO) og ledet prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister. Hun har arbeidet mye med spørsmål knyttet til økonomisk utvikling og globalisering, først og fremst i tiden i forkant av den Industrielle revolusjon.[/row]


[row]Johan Marius Setsaas: Middelalderforsker og redaktør i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Jobber mye med prosjektet «Erkebispens setesveiner» og slektskretsen rundt disse. Har bidratt med mange artikler i både NST og Genealogen, hovedsakelig med fokus på middelalder.[/row]


[row]Anita Wiklund Norli: Førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og har skrevet doktoravhandling om menneskene ved Fritzøe jernverk på 1700-tallet, Norges første lønnsarbeidere. Arbeider nå med en jubileumsbok for Larvik grevskaps 350-årsjubileum, der fokuset skal være på de ulike folkegruppene i grevskapet. Arbeidstittelen er Greven og hans undersåtter.[/row]


[row]Jan Myhrvold: Har siden 1994 spesialisert seg på den skogfinske befolkningen langs grensen og har skrevet slektshistoriske artikler med skogfinsk tema i over 20 år. Han er redaktør for tidsskriftet Finnkultur og er leder i Solør-Värmland Finnkulturforening, styremedlem i Norsk Skogfinsk Museum og Norsk Slektshistorisk Forening samt administrator i det skogfinske DNA-prosjektet. Jobber til daglig som økonomisjef hos gartnerigrossisten LOG.[/row]


[row]Klaus Johan Myrvoll: Språkforsker og professor i nordisk språk ved Universitetet i Stavanger. Tidligere redaktør av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Forsker bla. i eiendomsforhold, navnetradisjoner, oppkalling, middelalderslekter (bla. Aspa) og skaldedikt.[/row]


[row]Lars Løberg: Historiker, slektsforsker og diplomat. Tidligere formann i Norsk Slektshistorisk Forening og forsker på slekter fra bla. Trysil og Valdres, adel, middelalderslekter og husmannsvesenet.[/row]


[row]Sturla Ellingvåg: Historiker som er med i et stort DNA-prosjekt i København om tidlig Skandinavisk historie. Forsker på vikingenes forfedre og har tidligere arbeidet mye med vårt indo-europeiske opphav i Sentral-Asia. Også aktuell i ny TV-serie med Peter Stormare om vikinger i Amerika.[/row]


[row]Gunnar Sigve Aurdal: Driver på Volda videregående et tverrfaglig prosjekt «Mitt afrikanske DNA» sammen med biologilektor Olav S. Myklebust og historielektor Ragnar Didrik Osdal. Tester minst 5 farslinjer og 5 morslinjer fra klassen hvert år og har med det funnet mye interessant om både vårt felles DNA og slektsforbindelser på Sunnmøre. Jobber til daglig som musikklærer på Volda videregående skole og er administrator i Norgesprosjektet-DNA.[/row]


Foto: Jan Arve Olsen, UIA

[row]Oddbjørn Johannessen: Foredragsholder og Amanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Har skrevet flere artikler i forskjellige tidsskrift og vant i 2019 pris for artikkelen: “Vallonerslekten Henning” i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.[/row]

Leave a Reply