Nytt nummer av Genealogen

Da burde de fleste ha fått siste utgave av vårt medlemsblad Genealogen.
Denne gangen prydes forsiden av vår alles Jahn Teigen som gikk bort 24. februar i år, da er det også naturlig å nevne hans slektsbakgrunn og det har Are S. Gustavsen bidratt med.
Med i nummeret er også et bidrag fra Danmark om sorenskriver Gert Heibergs hustru Sophie Christensdatter Holbek, skrevet av Janne Tylvad.
Du vil også finne artikler om en gullsmedfamilie i Trondheim, skrevet av Ivar Leveraas og et intervju fra en arbeidsplass gjengitt av Finn Roaas.

Leave a Reply