Fortegnelse over den norske adels stamtavler (hovedsakelig 1300-1660)

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2003.Utgave 24.03 2004.


Samlet alfabetisk fortegnelse over slekter (vesentlig for perioden 1300-1660) som skal medtas i Den norske adels stamtavler


Abt, se Grønn

Adeler

Aga, se Galtung, Johans på Agas ætt

Ahlefeldt

von Ahnen

Akeleye

Alleby-ætten, Anders Erikssons ætt

Alv Haraldssons ætt

Den Alvheimske ætt

Amund Sigurdsson

Andenes, se Per Amundssons ætt

Anders Hanssons ætt

Anders Jenssons ætt [roser mellom to ormer]

von Ansbach

Arnunga-ætten

Arnmødlingene

Asdal-folk

Aske Torgeirssons ætt

Aslak Bårdssons ætt

Aspa-ætten, 1. Aslak Jonssons ætt

Aspa-ætten, 2. Trond Toraldessons ætt

Aspa-ætten, 3. Torstein Erikssons ætt (Veien-ætten)

Aspenäs-ætten

Augustin

Aurland-ætten

Austråt-ætten, se Saksvik-ætten, Rein-ætten


Baden, se [muslingskall] (Jernskjegg)

Bagge av Askerøy (Askerön)

Bagge, Christoffer Mogensson, se Mons Trulssons ætt

Bagge, Hans Bagges ætt

Bagge, Holger Aslakssons ætt

Bagge av Holme og Borregård [lindorm]

Bagge, Olav Gunnarssons ætt

Bagge, Olav Bagges ætt, se De Valen-folk

Bagge, Stig Gassessons ætt (av Rafoss)

Bamse av Kårød [fisk]

Banner

Basse, se Litle

Beer, Diderik

Below

Benkestokk

Benkt Harniktssons ætt

Bent Hemmingssons ætt

Bent Karlsson

Bent Mogensson

Benkt Nikulassons ætt, se [væpnet arm]

Berg-ætten fra Båhuslen

Berg-ætten fra Eiker, 1-2

van Bergen

Bergsvein Bårdssons ætt

Bernhoft, se Christoffer Erikssons ætt

Lov-Berses ætt

Bertil Jenssons ætt (Stor-Bør-ætten)

Beyer

Bild

Bildt [tre liljer]

Bille

Biskop-ætten, se Manvik-ætten

Bjarkøyingene, Bjarkøy-ætten, se også Arnunga-ætten

yngre Bjarkøy-ætten

Bjelke [to bjelker]

Bjørn, se Kirkefjell-folk, 1-2

Bjørn av Kjerrslett, se Kjerrslett-ætten

[halv bjørn]

Bjørn Gunnarssons ætt

Bjørn Torleivssons ætt

Bjørntvet-ætten. Av PRBC

Blakar-ættene. 1, Munk

Blancke

Blikk

Blindheim-mennene

Blix

Blome (Blomme)

Bonde

Bolt

Botner-folk

Botolv Eindridessons ætt, se Finne-ætten fra Voss

Brahe

Bratt, Pål Arnfinnssons ætt

Bratt, Guttorm Eindridessons ætt.

Bratt, Steinar Øysteinssons ætt

Bratt, Torbjørn Olavssons ætt

Breide

Brems

Bringsvær-folk

Brockdorf

Brockenhuus av Verne og Elin

Brockenhuus av Holme m.v.

Brockenhuus, Claus Brockenhuus’ ættegren

Bru-ætten fra Ryfylke

Brun i Båhus len (= Brun av Vä?)

Brun av Marstrand og Konghelle

Brygge

Bråstad-ætten

von Buchwald

Budde

De Bulsunger

Busk

Buskerud-ætten, se Galle

Bülow

Bydelsbak

Byting [muslingskall]

Bølger av Jomfruland (Hård, Hjort)

Stor-Bør, se Bertil Jenssons ætt

Båt, [båt], Ture Karlssons ætt


Christoffer Anderssons ætt (Kaupanger) [stjerne]

Christoffer Erikssons ætt (Hananger)

Christoffer Nilssons ætt

Claus Jenssons ætt

Cosmus Arildssons ætt

Cunningham


Dag Eilivssons ætt

Dalepil

Dale-ætten

Dals-ætten fra Ryfylke, se Utyrm på Dals ætt

Dall [lilje]

Darre, 1. Reidar Jonssons ætt

Darre, 2. Anders Olsson til Revlands ætt

Darre, 3. Rolv Olavssons ætt

Dingstad, se Ramstad-og Dingstad-ætten

Dirik Olavsson

Djakn, Erik Alvssons ætt (Stamstad-ætten)

Djakn, Hans Knutssons ætt

Dresselberg

Dringelberg

Drottning-ætten

Due av Ryfylke

Due

Durham

Dyre 1-2

Dyre Sevaldssons ætt og Lunner-ætten


Egge-ætten

Einar Tambaskjelves ætt

[ekorn], Nils Matsson

Elin-ætten [jakthorn]

Engel Jenssons ætt

[eple], Ebbe Clausson.

Erik Gjertssons ætt

Erling Åmundesson i Hildugards ætt

Erling Skjalgssons ått, se Sola-ætten

Evje-ætten [leopardhode under sparre]

Eyre-ætten på Island


Faldwater

Falk

Falkener

Filippus Fartegnssons ætt

Finne-ætten fra Voss, Botolv Eindridessons ætt

von Firchs

[fiskehode], se Gyrd Håkonssons ætt

[fisk], se Bamse av Kårød

Fjelstad, Gunner Erikssons ætt

Flemming

Flue (Fluga) og Rikkesem-ætten

Folberg-ætten

Follestad-ætten

Foss-ætten fra Eiker, Håvard Jonssons ætt

Frak

Frang-ætten 1-2

Fratt

Fridag

Friis av Holme

Friis av Landvik

Friis, Peder Claussøns ætt, se Stokka-ætten

Frolands-folk

[fugl], se Gyllenløve

Funtin, se van Thien

Fåle-ætten [oksehode i rosenkrans]


Galle, De Galler, 1. Brunla-linjen

Galle, Buskerud-ætten

Galle, Svein Galles ætt

Galle, Foss-ætten

Galtung, se Mel-ætten

Galtung, Johans på Agas ætt

Gard Toressons ætt [av den hellige Birgitta ætt?] [31.3 2003].

Gaute Ivarssons ætt, 1-3 ([kløvd lilje] mv.), se også Dall [lilje] og De Valen-folk

Gaute Taraldssons ætt, se Norweger

Gautestad-ætten

Gjerde-ætten

Gjerlov Stensson

Gerst

Gersdorf

Gile-ætten fra Stange.

Giske-ætten, se Arnunga-ætten og Stårheim-ætten

yngre Giske-ætten

Gisle Stenssons ætt

Giedde

Gjedde, Nils Lauritssons ætt (Rosengjedde)

Glad

Glømmen-ætten fra Gudbrandsdalen.

Gotskalk Samsonssons ætt

Grein (Green) [laks] [23.03 2004].

Green av Sundsby

Green av Rossø

Grete Heynesdotters ætt

Griis

Grott

Grubbe

Grupendal

Grønn (Abt)

Gudbrand Klementssons ætt

Gulsvik-ætten

Gunner Jepsson

Guttorm Eivindssons ætt

Guttorm Eirikssons ætt [rose]

[gyldenhorn], se Elin-ætten [jakthorn]

Gyldenløve

Gyllenløve

Gyldenstjern, Henrik

Gyntersberg

Gyrd Håkonssons ætt [fiskehode]

Gås (Gaas).


von Hadelen

De Hafslunder folk

Hak

Hallandsfar, Erik

Hallstein Torleivssons ætt

Hallvard Sæmundssons ætt

Halvegge

Hammer

Handingmand

Hans Eriksson

Hans Offessons ætt

Harbo

Hardenberg

Heine Jonssons ætt

Herlaug Peterssons ætt

Hestbø-ætten

Hjerne

[halv hjort] (Skjønnebølle)

Hjort, Rasmus Hjorts ætt

Hjort, Bølger av Jomfruland

[halv hjort], se Ingemar Jønsson

Hogenskild (Huitfelt)

Holk fra Borgesyssel

Holk av Løvøya

Holk av Tønsberg

Holma, se Friis av Holme

Holter-ætten fra Nes på Romerike.

Horne-ætten fra Eiker

Hornes-ætten fra Skjeberg (og Oslo).

Hoskuld Hoskuldsson

Hov-ætten fra Jemtland

Hove-ætten fra Gudbrandsdalen, 1. Hallvard Berdorssons ætt

Hove-ætten, 2. Bjørn Bjarnessons ætt

von Hoven

Hudfat

Huitfeldt

Hummer

[tre hummerklør]

Hundermark

yngre Hvams-ætten fra Romerike

Hvørv (Hvorfe, Hverfe), Mattias

Hverven-ætten, 1.

Hverven-ætten, 2. Jens Olavssons ætt

Hørby

Hård, Jon Hårds ætt

Hård, Bent Anderssons ætt [tre bølger]

Håvard Jonssons ætt, se Foss-ætten fra Eiker


Ingemar Abrahamssons ætt

Ingemar Jønsson [hjort]

Ingjald Guttormssons ætt, se O-ætten

Ingrid Nilsdotters slekt (fra Hedemarken).

Instøn-ætten


Jabob (Jeppe) Fastulvssons ætt

Jon Ellingsson

Jon Guttormssons ætt

Jon Tommessons ætt (Randal)

Jon Toraldessons ætt

Josef Karlshovedssons ætt

Jute

Juul

Jøren Andersson (Fet)

Jørgen Hansson

Jørgen Lauritsson

De Jørrestad-folk


Kalib-Kalips

Kamp

Kane

Karine Hansdotter

Karteke-Kerthe

Kiil

De Kirkefjell-folk fra Tjørn.

Kjell Tordssons ætt

Kjerrslett-ætten

Knoff (i Drammen).

Knut Persson, se (roser), Knut Perssons ætt

Kokk

Koll

Korning, Herlog Vigleikssons ætt

Krabbe

Krabbe, Ibbe Menimansøns ætt

Krabbe, Anders Krabbes ætt

Krabbe, Nils Krannes ætt

Krabbe fra Trøndelag

Krabbe fra Oslo

Krag

Krossbøl-ætten [maurerhode]

Kruckow, se Rostvik (Kruckow), Finn Nilssons ætt

Kruckow

Krumme (Vånga-ætten), se også Måne

Krummedike

Kröpelin (Krøpelin).

Kusse

Kvam-ætten

Kvåle-ætten

Kyrning

Kårød, se Bamse av Kårød

Kås (Kaas).


Laks, se Den eldre Olsnes-ætten.

Lang av Elstad

Lange, De norske Langer [tre roser]

Laurits Klausson

Laurits Nilsson (Dynge)

Laurens Persson

Laurits Torsteinsson (Skridshol)

Laxerumpe av Skårby

[leopardhode under skappe], se Evje-ætten

Leve [løve]

Lilje av Lunner, se Dyre Sevaldssons ætt

Lilje av Åby

[lilje], se Tormod Matssons ætt

[lilje], se Dall

[kløvd lilje], se Gaute Ivarssons ætt, 1-3

Lindenow

Lindheim-ætten fra Grenland

[lindorm], se Bagge av Holme og Borregård

[to lindormer], se Tjuvkil-ættene [to ormer]

List fra Gudbrandsdalen

Litle [to værhorn]

Lo-ætten fra Eiker

Losna-ætten fra Sogn.

Lunge

von Lüneberg

Lykke, Nils Jachimssons ætt

Lykke

Lystrup, Nils Lauritssons ætt

Lystrup, Skak Christenssons ætt (Lystrup av Vestrheim)


Mogens Heinessons ætt

Mons Lauritssons ætt

Magnus Loghassons ætt

Magnus Martinssons ætt [stjerne]

Magnus Perssons ætt

Mons Trulssons ætt

Mort

Malkenes, se Onarheim-ætten, Jon Guttormssons ætt

Manvik-ætten

Mats Harildssons ætt

Mattis Olsson

Mattis Perssons ætt

Mattis Sørensson

Matssønnenes ætt

von Medschede [23..01 2003]

von Mehlen, Hans

Mel-ætten og Galtung

Mikkelstorp

Molteke

Månsta-ætten, Skjeldulv Botolvssons ætt

Mort

Morten Torkelssons ætt (Strøm i Hjertum)

Mowatt

Mule

Mumme

Mund

Munk, Christiern Christiernssons ætt

Munk, Erik Nilssons ætt [hane under sparre]

Munk, Ludvig Ludvigssons ætt [tre roser]

Munk [vinranke]

Munk, se Blakar-ættene

Mus

[muslingskall] (Jernskjegg)

Mæla-ætten fra Gjerpen.

[måne], Måneskjold, Krumme

[månestjerne]


Naustdal-ætten

Nettelhorst

Nils Berrildsson

Nils Bottelsson

Nils Lauritsson

Nikles Mattissonsætt, se Tufte-ætten

Nils Matsson [ekorn]

Nikles Ragnvaldssons ætt

Nils Svenssons ætt, se [stjerne]

Nils Tormodssons ætt, se [tre hummerklør]

Nordbagge

Nordvi-ætten, se Vide-ætten

Normand de la Navité

Norum-ætten

Norweger, Gaute Taraldssons ætt

Nos-ætten fra Hallingdal, Engelbret Lavranssons ætt

Næpa


O-ætten, Ingjald Guttormssons ætt

Odd Sevatssons ætt

Odd Tovessons ætt, se Roli-ætten

[oksehode i rosenkrans], se Fåle-ætten

Olav Engelbretssons ætt

Olav Håkonssons ætt

Olav Mogensson

Olav Vigfastsson

Den eldre Olsnes-ætten fra Tjørn [23.03 2004].

Onarheim-ætten

Orm [to ormer]

Orm Iverssons ætt

[to ormer], se Tjuvkil-ættene

[roser mellom to ormer], se Anders Jenssons ætt og Semeleng-ætten

Ornes-ætten fra Sogn.

Orning [buebjelker]

Orre (fra Båhuslen).

[orrhane]

Otte Andersson

Otte Stigssons ætt

Oxefot


Pakke (fra Oslo/Tønsberg/Idd, Danmark).

Palte (fra Bodin).

Rabe von Papenheim

Per Amundsson på Andenes’ slekt

Per Christenssons ætt [blomst over bølger]

Per Christenssons ætt [trestamme], [stjernestamme]

Per Gunnarsson (Båhuslen).

Per Karlssons ætt, se Hov-ætten fra Jemtland

Per Simonssons ætt

Pinning

Posse

Pros Lauritssons ætt, se [orrhane]

Pust og De Pustrunger fra Hardanger.

Pål Andersson


Rabe, se Rabe von papenheim

Ragnvald Niklessons ætt

Ramstad-Dingstad-ætten

Randal, se Jon Tommessons ætt

Rantzow (Rantzau)

Rantzo[w]

Rask

Re-ætten fra Hedemarken

Reb fra Ribbenes i Ødsmål i Båhuslen.

Reichwein

Rempe

Rev av Ryfylke

Rev, Hans

Rike

Ringnes-ætten fra Krødsherad

Rodt

Rogn-ætten

de Roklenge (Rochlenge)

Roli-ætten, Odd Tovessons ætt

Rose [rose] (Roos), eller Sørum-ætten fra Sørum på Romerike [24.03 2004].

[roser], Knut Perssons ætt

[tre roser], se Lange (De norske Langer)

[tre roser], se Munk, Ludvig Ludvigssons ætt

[delt, tre roser], Knut Jønssons ætt

[rosengjedde], se Gjedde

[okseholde i rosenkrans], se Fåle-ætten

Rosenkrantz

[rosensparre]

[rosensverd], se Østby-ætten [rosensverd]

Rosenvinge

Rosnes-ætten

Rostvik (Kruckow), Finn Nilssons ætt

Rummelhoff

Rustung [lilje]

Rustung, se Seims-ætten, Tronds

Rytter

Rød, se Hans Offessons ætt

Røe-ætten

Rømer


Saksvik-ætten

Salmand Torgersson

Samsal-ættene

Sandbu-ætten

Schinckel

Schnittler

Schult, Jørgen

Schørt, Hans Jacob

Sehested

Seims-ætten

Semeleng-ætten, se Anders Jenssons ætt

Senkeller (Sankeller, Sængkær)

Sigurd Sveinssons ætt

Simon Bjørnssons ætt

Simon Sveinssons ætt

Simon Torgeirssons ætt

Sinclair

Sisendorp

Skafsten, se Bagge, Stig Gassesons ætt

Skacht

Skade

Skakk

Skanke

Skanke, Skunk, se Hov-ætten fra Jemtland [væpnet bein]

Skarpenberg

Skellerop

Skelling

Skinkel

[sjakkmønstret skråbjelke], Skakktavle

Skjegge

Skjegge, se Bamse av Kårød

Skjeldulv Botolvssons ætt, Månsta-ætten

Skjerven-ætten

Skjønnebølle, se [halv hjort]

Skonning, Laurits

Skorre

Skriver, Jørgen Hanssons ætt

Skriver, Per Sveinssons ætt

Skriver, Hermann Matssons ætt

[skråbjelke]

Skumsrud-ætten

Skunk, Skanke, se Hov-ætten fra Jemtland [væpnet bein]

Skytte

Skåden-ætten

[skålvekt], Morten Nilsson

Skåne-ætten

Slee, se Dall

Smid Erikssons ætt

Smør (leopardhode under sparre) og Evje-ætten.

Snubbe

Sola-ætten

Solle

Soop, De Sooper (Sopper)

Splid

Spånheim-ætten

Stabell [23..01 2003]

Staby-ætten

Stake

Stake, Steker (Stæker)

Stamstad-ætten, se Djakn, Erik Alvssons ætt

Staur

Steig-ætten

[stjerne], Nils Svenssons ætt

[stjerne], se Magnus Martinssons ætt

[tre stjerner]

Stokka-ætten (Friis)

Stub

Stumpe

Sturlungene

Stødle-ætten

[stålhanske], se Benkt Nikulassons ætt

Stårheim-ætten

Sudrheims-ætten, se [rose] og [stjerne], Magnus Martinssons ætt

Svale

Svart

Synes-ætten

Sørum-ætten (Sudrheims-ætten), se Rose

Søum-ætten i Sandsvær


Talgje-ætten

De Tanndbergsmenn

van Thien (Funtin)

Teiste

Tjeld

Tjerne-ætten, Kjell Tordssons ætt

Tjuvkil-ættene [to ormer]

Tjøtta-ætten (Øyvind Skaldespillers ætt)

Tordenstjerne, se [stjerne], Nils Svenssons ætt

Tore Gunnarsson

Tormod Eivindsson

Tormod Matssons ætt [lilje]

[tornekrans]

Torsnes-ætten

Rike-Torsteins ætt

Torfe Arasons ætt

Tott

Trane

[trestamme], se Per Christenssons ætt

Trond Gardarssons ætt

Trond Ivarssons ætt

Trond Jonssons ætt

Tronds, Seims-ætten

Tronstad-ætten

Truls Eivindssons ætt

Tufte-ætten, Nikles Mattissons ætt


Ugerup

Ulfeldt

[ulv]

Ulv Uspaksson stallares ætt

Ulvstand

Ummereise

Urne

Utyrm på Dals ætt


De Valen-folk

Walkendorf

Vatne-folket

Vedderhorn (Wädurhorn) [18.11 2003]

Veien-ætten, se Aspa-ættene, 3.

Venjum-ætten

Vettaland-ætten

Vibe

Vide-ætten (søndre og nordre Vi)

Widekjær

Viker-ætten fra Vermland, se Jon Gislessons ætt

Wincke

Wind

[væpnet bein], se Hov-ætten fra Jemtland

[væpnet bein], Olav Nilssons ætt

[væpnet bein], Sæmund Torgilssons ætt

[væpnet arm], Benkt Nikulassons ætt

[vær]


Ørnefot (Skelle).

Østby-ætten (Rosensverd).


Åby, se Lilje av Åby

Åkeberg-ætten

Leave a Reply