Har du en husmann i slektstreet?

Har du en husmann i slektstreet? På medlemsmøte mandag 9. mars vil Lars Løberg holde et foredrag om husmannsvesenet på 1600-, 1700- og 1800-tallet.
Hvordan utviklet husmannsvesenet seg gjennom århundrene? Hvilke ulike typer husmenn fantes og hvilke funksjoner hadde de?

Lars Løberg; historiker, slektsforsker og tidligere diplomat har skrevet om dette temaet i Genealogen tilbake i 2006. På førstkommende mandag vil han holde et foredrag om temaet i våre lokaler på Lørenskog.
Vi begynner kl. 18:00 og utover foredrag blir det forhåpentligvis tid til både sosialt samvær og til en uformell slektsprat. Velkommen!

Leave a Reply