Nytt nummer av NST


Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind 46, hefte 1 burde nå være mottatt og kanskje lest av de aller fleste medlemmer i både inn- og utland. Det var en gledelig overraskelse å få tidsskriftet i posten, da jeg ikke forventet et nytt nummer så raskt etter nyttår. Da jeg den siste tiden har vært mye opptatt har det tatt en stund før jeg har kunnet nyte det nye nummeret.
Are S. Gustavsen har skrevet en bokanmeldelse av  Bergens kalvskinn og Per Reidar Christiansen har skrevet en omfattende artikkel Den yngre asdalætta fra Øyestad. En kildekritisk studie. Jeg har mottatt tillegg til denne artikkelen som består av beskrivelser og referat av kildene som artikkelen er bygget på. Dette publiseres nå i en flipbok:

Leave a Reply