Regnskapene for Akershus på 1600-tallet (sikt og sakefall)

kr495,00

Sikt- og sakefallene er listene over straffede og bøtelagte personer i angjeldende prestegjeld. Innførslene viser et stort mangfold av forbrytelser. Her er alt fra heksebrenning til barn født utenfor ekteskap og små enkle slagsmål og uteblivelse fra kirkens gudstjenester.

Oppland bind 1, inneholder sikt- og sakefallslistene for prestegjeldene på Hadeland, Toten, Vardal og Biri, Land og Valdres i perioden mellom 1612–1695.

Oppland bind 2, inneholder sikt- og sakefallslistene for alle prestegjeldene i Gudbrandsdalen i perioden mellom 1606–1695.

SKU: N/A Category: Tags: , , , , , , ,

Description

Regnskapene for Akershus på 1600-tallet

Oppland 1, inneholder sikt- og sakefallslistene for prestegjeldene på Hadeland, Toten, Vardal og Biri, Land og Valdres i perioden mellom 1612–1695.

Oppland 2, inneholder sikt- og sakefallslistene for alle prestegjeldene i Gudbrandsdalen i perioden mellom 1606–1695.

Sikt- og sakefallene er listene over straffede og bøtelagte personer i angjeldende prestegjeld. Innførslene viser et stort mangfold av forbrytelser. Her er alt fra heksebrenning til barn født utenfor ekteskap og små enkle slagsmål og uteblivelse fra kirkens gudstjenester.

I mange av sakene er personer nevnt som ellers ikke er å finne i kildene, og slektsforhold er ofte nevnt. Det finnes også en del skifter i materialet etter personer som fikk deler av sin gård og formue inndratt. For kvinnene som bøtelegges er dette som oftest det eneste stedet de er nevnt med navn i denne perioden før kirkebøkene.

 

Additional information

Weight 950 g
Regnskapene-for-akershus-pa-1600-tallet

Gudbrandsdalen 1606-1695, Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres og Land 1612-1695