Fattigprotokoller

Fattigprotokoller kan fortelle oss mye om levevilkår, hva de som gikk på legd fikk i støtte o.a. Her er det potensiale til å finne mye personhistorie, alder, hvor personen bodde og hvor de kom fra.

Lars Ove Wangensteen, Tom Larsen og Jan Christensen, har bidratt med avfotograferte fattigprotokoller: