Dødsfall i Norge

Den mest kjente av samlinger over «Dødsfald i Norge» er Jørgen Gløersens samlinger 1763-1850, som i perioden 1964-1987 ble publisert som vedlegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Men mer ukjent er at det også ble publisert lignende samlinger for perioden 1864-1890 av Otto Gregers Lundh først som særtrykk fra Aftenbladet og senere Personalhistorisk Tidsskrift. Senere fortsatte Andreas Wilhelm Rasch for perioden 1891-1925, først i Personalhistorisk Tidsskrift og senere i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. For perioden 1936-1939 samlet Wilhelm Preus Sommerfeldt nekrologer fra norske dagsaviser 1936-1939. I tillegg finnes også likprekener 1548-1702 fra Tore Vigerust sine samlinger tilgjengelig for alle besøkende. I tillegg bør gravminnedatabasene til Findagrave, Billiongraves og Slekt og Data nevnes som gode kilder til dødsfall.