Eiendom og boforhold

Det er mye interessant å finne om hvordan våre aner bodde og levde i flere kilder, bla. pantebøker, dommer, husmannskontrakter og skifter.