Fredrikshald (Halden) bys befolkning 1660- 1730

© kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2004.
Utgave 20.02 2004.


Alfabetisk fornavnsregister for menn [479 personer]; – for kvinner [51 personer].
Alfabetisk slektsnavnsregister
Yrkesregister
Kilderegister [30.10 2003]
Se dessuten Innvandrerarkivet: Innvandrere i Fredrikshald by, Akershus stiftamt.

 

Prosjektfinansiering:
– 2003: kr. 5.480 (privat).

20.02 2004: Befolkningen i Fredrikshald (Halden) 1660-1750 – intensivt arbeid.