Norske Rigs-Registranter

Norske Rigs-Registranter: Personnavnregister til bind I-III (1523-1602)
© kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1986-2002.

Register til kildeutgaven Norske Rigs-Registranter, tildeels i Uddrag,
I Bind, 1523-1571, utgitt av Christian C.A. Lange, Edv.O. Heiberg og Siegw. Petersen. Christiania 1861.
II Bind, 1572-1588, utgitt av Siegw. Petersen og Otto Gr. Lundh. Christiania 1863.
III Bind, 1588-1602, utgitt av Otto Gr. Lundh og I.E Sars. Christiania 1865.