Trondhjem bys borgerskap og befolkning 1681-1730

Trondhjem bys borgerskap og befolkning 1681-1730, med utliggere i Molde, Lillefosen (Christiansund), Bjugn, Verdalsøra, Steinkjær og Nordlandene

© kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1997-2003. Se også boken Tore H. Vigerust (red.), Per R. B. Christiansen, Torkel R. Bråthen: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder (2000), kr. 135.


Forord
Alfabetisk fornavnsregister
Alfabetisk slektsnavnsregister
Yrkesregister
KilderegisterRiksarkivet [31.10 2003]Statsarkivet i Trondheim [04.07 2002]Andre arkivTrykte kilder og litteatur [04.07 2002].
Trondhjems topografi (fra 1681): Persondata for hver bosetnings- og manntallsrode og ladesteder [02.01 2004, kun Domkirkens sogn og utliggere].
Se også Innvandrerarkivet, Innvandrere i Trondhjem by, Trondhjems stiftamt.

 

Prosjektfinansiering:
1998-2000: kr. 10.000 (Trondheim kommune).
2003: kr. 3.880 (privat).

.