Engebret Hougen

Av Rune Nedrud, 2. oktober 2009

Engebret Hougen var en ivrig skribent av slektshistorie og samlet store mengder med notater og avskrifter i forbindelse med arbeidet med slekter i Gudbrandsdalsområdet. Han har skrevet en rekke artikler i NST og står også bak ”Ættesoge for Gudbrandsdalen” som foreligger i tre bind. Selv om disse delvis er utkommet etter hans død, er det hans stoff som er benyttet i alle tre bindene. Disse er fremdeles til salgs bl.a. hos Dølaringen.

Opplandsarkivet på Maihaugen på Lillehammer har fått ta vare på Hougens notater i et privatarkiv. Noe av arkivet er skannet av Lars Ove Wangensteen, og Norsk Slektshistorisk Forening vil publisere deler av dette arkivet.

Materialet som publiseres her på våre sider er Hougens avtegninger av sigiller fra middelalder og fremover flere hundreår. Dette materialet publiseres som det er, alfabetisk sortert på fornavn og med håndskrevne tekster til.

 

Alfabetisk:

(alle i pdf-format)

Foreningens ønske er at materialet blir gjenstand for en felles dugnad for å renskrive teksten i dokumentet, slik at vi kan få en versjon nr. 2 av sigillene som vil bestå av en trykt tekst og den opprinnelige avtegningen av seglet. Vi oppfordrer derfor villige og ivrige slektsforskere til å ta i et tak og sende oss renskrevne tekstdeler til materialet.

Engebret Hougens diplomer fra Bø i Follebu 1598-1876

Publisert på genealogi.no 5. oktober 2009.

Engebret Hougen var på gården Bø i Follebu i 14 dager februar 1954 og skrev av mange av gårdens gamle dokumenter. Disse avskriftene av 90 diplomer befinner seg på Opplandsarkivet, og Lars Ove Wangensteen har skannet disse. Diplomene er ikke publisert tidligere, og de dekker årene 1598-1876.

DIPLOMER FRA GÅRDEN BØ I FOLLEBU 1598-1876 (pdf):

Følgende er avskrifter at tingbøker og andre løsdokumenter, vesentlig fra 1800-tallet: