Berg og jernverk

Bergindustrien er en stor og viktig del av Norges industrihistorie. I bergverkene hentet man ut råvarene og disse ble foredlet i i smelteverk og verksindustri, som de store jern og kobberverkene i nær tilknytning til gruvene.