Benkestokk-seminaret (PDF)

kr 200,00

Benkestokk-seminaret. Meløy 14–15 august 1999 er en publikasjon gitt ut i forkant av et seminar om Benkestokk-slekten som ble avholdt på Meløy i Nordland som et samarbeidsprosjekt mellom Adelsprosjektet og kulturetaten i Meløy kommune. Rapporten, som oppsummerer seminaret, ble redigert av Tore Hermundsson Vigerust og utgitt i serien «Adelsprosjektets skrifter». Mer om publikasjonen.

Beskrivelse

Innholdsliste:

Forord 3


Tore H. Vigerust:

 • De Benkestokkers historie ca 1350–1550 6
 • Likpreknene forteller 6
 • Fra herremannssveiner til lensmenn i Båhuslen fra ca 1350 til ca 1456 9
 • Legenden om slektsnavnet 14
 • Etableringen i Bergen ca 1430 15
 • Flyttingen til Sogn ca 1500 18
 • Inngifte i slekten Kruckow 19
 • Avstamningen fra slekten Smør 22
 • Fru Kirsten Benkestokks våpenanetavle 1572 24
 • Slekten Oksehode (Oxe) 28
 • Etableringen på Meløy 1537 33
 • De inngiftede slektene Hård og Skjolderband (Bru-ætten) 35
 • Slektstavler 36
 • Oppsummering 39
 • Kilder 40
 • Litteratur (spesielt for Benkestokk) 43

Anders Bjønnes:

 • Våpenskjold og annen heraldikk tilknyttet Benkestokk-slekten 44
 • Hva er heraldikk? 44 Heraldikk
 • Hva så med det norske materialet som kan belyse eldre tiders heraldikk? 46
 • Hva vet vi om Benkestokk-våpnet som del av en våpengruppe? – en fremtidig utfordring for den heraldiske forskningen 60

Tor Weidling:

 • Perspektiver på adelen i Norge ved utgangen av middelalderen og på 1500-tallet 61
 • Hva er adel? 61
 • En åpen adel 62
 • Adelens antall 63
 • Sosial plassering 68
 • Det sammensatte samfunnet 69
 • Den første tiden etter reformasjonen – adelen lukkes 70
 • Geografisk mobilitet 72
 • Adelsgodsets struktur 72
 • Adelens historie og adelsøkonomi 1537–1700 74
 • En fattig adel i Norge? 74
 • Adelen i Norge 1537–1660 78
 • Adelen i Norge 1660–1700 84

Lars Løberg:

 • Benkestokkenes tap av adelskapet 89
 • Sosiopolitisk innplassering 89
 • Lensherre i en brytningstid 89
 • Godsrikdom og godssplittelse 91
 • Skjolderband eller Tjøtta 92
 • Meløygrenen 94
 • Tap av adelskap 95
 • Konklusjon 97

Innberetning fra amtene/stiftene til København om adelige i Danmark og Norge 1747–49 99


Alan Hutchinson:

 • Benkestok-slektens rolle i den regionale økonomien 101
 • Handel og handelsmenn 101
 • Adel: godseiere og skippere 103
 • Bonde-adel: bygdeskippere 105
 • Konkurrenter, bondeadelen på sidelinjene 106
 • Benkestokkene i trengseltidene 107
 • En ny handelsstand: gjestgivere og væreiere 108
 • Slekt og giftermål 110
 • Litteratur 110 [1]

Per Swensen:

 • Stiftelsen Vern av Meløygården 111

Benkestokk-seminaret (PDF)

kr 200,00

Benkestokk-seminaret. Meløy 14–15 august 1999 er en publikasjon gitt ut i forkant av et seminar om Benkestokk-slekten som ble avholdt på Meløy i Nordland som et samarbeidsprosjekt mellom Adelsprosjektet og kulturetaten i Meløy kommune. Rapporten, som oppsummerer seminaret, ble redigert av Tore Hermundsson Vigerust og utgitt i serien «Adelsprosjektets skrifter». Mer om publikasjonen.

Beskrivelse

Innholdsliste:

Forord 3


Tore H. Vigerust:

 • De Benkestokkers historie ca 1350–1550 6
 • Likpreknene forteller 6
 • Fra herremannssveiner til lensmenn i Båhuslen fra ca 1350 til ca 1456 9
 • Legenden om slektsnavnet 14
 • Etableringen i Bergen ca 1430 15
 • Flyttingen til Sogn ca 1500 18
 • Inngifte i slekten Kruckow 19
 • Avstamningen fra slekten Smør 22
 • Fru Kirsten Benkestokks våpenanetavle 1572 24
 • Slekten Oksehode (Oxe) 28
 • Etableringen på Meløy 1537 33
 • De inngiftede slektene Hård og Skjolderband (Bru-ætten) 35
 • Slektstavler 36
 • Oppsummering 39
 • Kilder 40
 • Litteratur (spesielt for Benkestokk) 43

Anders Bjønnes:

 • Våpenskjold og annen heraldikk tilknyttet Benkestokk-slekten 44
 • Hva er heraldikk? 44 Heraldikk
 • Hva så med det norske materialet som kan belyse eldre tiders heraldikk? 46
 • Hva vet vi om Benkestokk-våpnet som del av en våpengruppe? – en fremtidig utfordring for den heraldiske forskningen 60

Tor Weidling:

 • Perspektiver på adelen i Norge ved utgangen av middelalderen og på 1500-tallet 61
 • Hva er adel? 61
 • En åpen adel 62
 • Adelens antall 63
 • Sosial plassering 68
 • Det sammensatte samfunnet 69
 • Den første tiden etter reformasjonen – adelen lukkes 70
 • Geografisk mobilitet 72
 • Adelsgodsets struktur 72
 • Adelens historie og adelsøkonomi 1537–1700 74
 • En fattig adel i Norge? 74
 • Adelen i Norge 1537–1660 78
 • Adelen i Norge 1660–1700 84

Lars Løberg:

 • Benkestokkenes tap av adelskapet 89
 • Sosiopolitisk innplassering 89
 • Lensherre i en brytningstid 89
 • Godsrikdom og godssplittelse 91
 • Skjolderband eller Tjøtta 92
 • Meløygrenen 94
 • Tap av adelskap 95
 • Konklusjon 97

Innberetning fra amtene/stiftene til København om adelige i Danmark og Norge 1747–49 99


Alan Hutchinson:

 • Benkestok-slektens rolle i den regionale økonomien 101
 • Handel og handelsmenn 101
 • Adel: godseiere og skippere 103
 • Bonde-adel: bygdeskippere 105
 • Konkurrenter, bondeadelen på sidelinjene 106
 • Benkestokkene i trengseltidene 107
 • En ny handelsstand: gjestgivere og væreiere 108
 • Slekt og giftermål 110
 • Litteratur 110 [1]

Per Swensen:

 • Stiftelsen Vern av Meløygården 111