Adelskap forplikter: Festskrift for Tore Weidling

kr150,00

Innhold:

  • Øystein Rian: Det skjulte Norge. Trekk ved norsk historie som har gått i glemmeboka
  • Sølvi Sogner: Litt om kondisjonerte i Nedenes fogderi og i Kristiansand ut fra ekstraskattene i 1711
  • Terje Gudbrandson: Byskatter og Palter – en hilsen til Tor ved fylte 50
  • Jo Rune Ugulen: Tilhøvet mellom elite og bønder i mellomaldersamfunnet
  • Tore H. Vigerust: Pastor Andreas Mørchs seglteginger
  • Per Reidar Christiansen: Den verdslige eliten i Hedmarkens fogderi anno 1645
  • Anders Bjønnes: Kong Olav IV Håkonssons aner
  • Lars Løberg: Bjarkøyætta – middelaldergenealogi i dataalderen
  • Are S. Gustavsen: Noen østnorske altergods i middelalderen

Description

Adelsskap forplikter. Festskrift til Tor Ragnar Weidling på 50-årsdagen, 9 August 2007, utgitt av Are S Gustavsen og Tore H Vigerust(red.). Kane.benkestokk.teiste forlag 2000. ISBN 82-91870-04-7. 48 s.

Additional information

Weight 190 g
Dimensions 14 × 17 × ,5 cm