NST bind 07

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 7 (1939-1940)

Hefte 1

 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs avstamning.»: s1-17.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Har släkten Darre i Bohuslän efterlämnat ättlingar bland lågadeln.»: s18-25.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 1].»: s26-64.
 • Spangen, Christian [Dag]. «Annalistiske optegnelser av Jens Gulbrandsen Bolstad.»: s65-75.
 • Stene, N[icolai]. «Tom i Råde.»: s76-99.
 • Kiærland, Lars. «Kilder til militærslekters utforskning.»: s100-102.
 • Aalholm, O. A. «Lagmann Mogens Baardssøn (Rosensværd) og eierne av Hovin i Nes på Romerike.»: s103-104.
 • Dons, Johan. «Hvem var «casserer» Leth?»: s104.

Hefte 2

 • Solberg, O. «Buttedal i Lier. Av en gårds og dens slekts historie.»: s109-130.
 • Sollied, Olaf. «Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837.»: s131-146.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Politimester i Trondhjem, Mons Lies autobiografi, skrevet i året 1822.»: s147-153.
 • Elster, Joh. «Loe-slekten fra Eiker.»: s154-163.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3].»: s164-174.
 • Krag, Hans, (1904-1984). «Ludvig Holbergs segl av 1723.»: s175-176.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs militære karrière.»: s177-178.
 • Velde, Berge. «Presten Christen Houges slekt i forbindelse med slektene Velde, Urdal m. fl.»: s179-180.
 • Ullmann, Axel V. «Slektsforskning og hensyn til uekte fødsel.»: s181.
 •  Bassøe, Thormod. «Niels Wulfsberg.»: s182.

Hefte 3

 • Sollied, Olaf. «Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837.»: s189-200.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 2].»: s201-210.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3].»: s211-226.
 • Ostermann, H[other]. «Fra biskop P. Herslebs virksomhet i Aggershuus stift 1731–38.»: s227-244.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Prester i Råde på 1600 tallet.»: s245-248.
 • Hasselberg, Bertil. «Bjerme-ätten i Jämtland.»: s249-285.

Hefte 4

 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 3].»: s289-309.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3].»: s310-323.
 • Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). «Annalistiske optegnelser fra det gamle Kristiansund.»: s324-334.
 • Sollied, Olaf. «Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837.»: s335-350.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «Familien Wendelboe fra Eker.»: s351.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «Familien Wrensted i Norge.»: s352-353.
 • Midttun, Ruth. «Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix.»: s354-357

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstvii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt