NST bind 25

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 25 (1975-1976)

Hefte 1
• Gløersen, Jørgen. «Christiania-kjøpmannen Pascal Paoli. Når og hvor døde han?» NST 25 (1975): 1-6.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten kommer inn i bildet.» NST 25 (1975): 7-12.
• Andersen, Karen Mette og Edvard Andersen. «Familien Brochmann.» NST 25 (1975): 12.
• Pihl, Torbjørn, (1940–). «Slekten Kjelsberg – Kjeldsberg. En bergmannsætt fra Røros.» NST 25 (1975): 13-48.
• Juel, Niels. «Berättelse om en rymning.» NST 25 (1975): 49-60.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Overingeniør Jørgen Gløersen er død [1895-1975].» NST 25 (1975): 61.
• von Hirsch, Per. «Presteslekten Lund fra Stod. Noen supplerende opplysninger.» NST 25 (1975): 62-70.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Melding av «Galtungslekten i fortid og nutid». Ved L. F. Galtung. Oslo 1974. NST 25 (1975): 75.

 • Hefte 2
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Mer om arbeidet med slektshistorie.»: s82-84.
 • Naeseth, Gerhard B. «Nordmennene i USA. The Sesquicentennial and Genealogy.»: s85-88.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Slektshistorikeren og bibliografien.»: s89-102.
 • Heyerdahl, Didrik Rye. «Militærslekten Rye.»: s103-130.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «† Jonas Jansen [1900-1975].»: s130.
 • Moestue, Sven. «Ambrosius Sandaker i Lier og hans nærmeste efterslekt.»: s131-153.
 • Hoem, Arne I. «Litt mer om Aspaslekten og slekten Hagerup.»: s154-156.
 • Holm, Else Marie, (1908–). «Audun Hugleiksson.»: s157.

Hefte 3

 • Bjerke, R. A. «An ancient Bible and a Family Record.»: s169-171.
 • Kreyberg, Leiv. «Det kongelige rescript av 27. Febr. 1725 om hemmelige forhandlinger mellom Fredrik IV og Katarina av Russland. Enkelte nye opplysninger og betraktninger.»: s172-176.
 • Naustvik, Konrad. «Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans.»: s177-186.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel] og Sigurd Engelstad. «Slekten Backers stamfar.»: s187-188.
 • Juel, Niels. «En rättegång på 1600-talet.»: s189-194.
 • Borchsenius, Christian. «Manthey – en dansk-norsk embetsslekt.» NST 25 (1976): s195-207.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Hr. Hans Jørgensen Gotzow i Undal.»: s208-241.

Hefte 4

 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Norsk Slektshistorisk Forening 50 år. 1926 – 22. oktober – 1976.»: s249-262.
 • Marstrander, Sverre. «Ynglingeætten og kongegravene i Borre.»: s263-276.
 • Bjercke, Alf R. «Stortingsmann Lars Torstensen Tønsager og hans ætt.»: s277-282.
 • Moestue, Sven. «Slekten Jackwitz fra Biri glassverk.»: s283-299.
 • Rosenberger, Bjørn J. «Hr. Nils Christophersön Hoen, en ny norsk dikter?»: s301-316.
 • Dahl, A. D. «Gyldenløves mor og hendes efterslekt.»: s317-349.
 • Møllendal, Harald. «Henrettelsen av Baron Audun Hugleiksson og drotseten Orm Eysteinson.»: s350-351.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxv

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt