NST bind 19

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 19 (1963-1964)

Hefte 1

· Ansteinsson, Eli. «Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel.» NST 19 (1963): 1-16.

· Kirkhusmo, Leiv. «Biskop Bech, Selskabet for Norges Vel og Universitetet.» NST 19 (1963): 17-40.

· Bugge, Kjeld. «Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene.» NST 19 (1963): 41-49.

· Engelstad, Sigurd. «Sogneprest Giert Juel Feldtmanns selvbiografi.» NST 19 (1963): 49-55.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Manntall for Brevik 1701.» NST 19 (1963): 56-59.

· Løberg, Leif. «Austråtts eiere gjennom 1000 år.» NST 19 (1963): 60-68.

· Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Overhoffretts-prokurator Ludvig Lorentz Hyphoff.» NST 19 (1963): 68.

· Pihl, Torbjørn, (1940–). «Slekten Pihl fra Ørskog.» NST 19 (1963): 69-72.

· Engelstad, Sigurd. «Litt om aldersoppgaver.» NST 19 (1963): 72-73.

· Smith, Olliver. «Svar til spørsmål 451 [Smith].» NST 19 (1963): 73-74.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Melding av B. O. Stuve: «Hedemarkslekten Hummer,» Hamar, 1962. NST 19 (1963): 77.

Hefte 2

· Bergh, Gerh. G. «Hans Gottfried Wangs livserindringer.» NST 19 (1963): 81-114.

· Seland, Per, (1924-1991). «Gamle Kvinesdal-slekter. (Gullestad og Ytre Egeland).» NST 19 (1963): 115-145.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «† Ingeborg Flood [1901-1963].» NST 19 (1963): 145-146.

· Ager-Hanssen, A. «Frå vest til aust drog folket på Agder.» NST 19 (1963): 147-156.

Hefte 3

· Mehus, I. «Sorenskriver Christian Feyer. Utdrag av et etterlatt manuskript av I. Mehus.» NST 19 (1964): 161-180.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En Grubbe-slekt.» NST 19 (1964): 181-190.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «† Martha Østensvig [død 23. desember 1963].» NST 19 (1964): 190.

· Smith, Olliver. «Slekten Solem fra Klæbu.» NST 19 (1964): 191-208.

· Hasselberg, Bertil. «Bjerme-ätten i Jämtland. Ett beriktigande.» NST 19 (1964): 208-212.

· Kjelstrup, Yngvar. «Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter.» NST 19 (1964): 214-223.

· Engelstad, Sigurd. «Idd-presten hr. Hans Jacobsen Wulfs herkomst.» NST 19 (1964): 224-225.

· Engen, Sigleif, (1903-1989). «Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel.» NST 19 (1964): 226-229.

· Pihl, Torbjørn, (1940–). «Slekten Pihl fra København.» NST 19 (1964): 229-233.

Hefte 4

· Seland, Per, (1924-1991). «Jørund Kvåle i Bygland.» NST 19 (1964): 241-258.

· Kirkhusmo, Leiv. «Biskop Bechs unge år.» NST 19 (1964): 259-280.

· Willoch, Erling. «Slekten Warme.» NST 19 (1964): 280-284.

· Schutter, H. K. «»Hertugen» på Ringerike, fantasi og fakta.» NST 19 (1964): 285-293.

· Pedersen, L. U. «En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe.» NST 19 (1964): 294-298.

· Engelstad, Sigurd. «Omkring Slidre-presten Johan Kjeldsen.» NST 19 (1964): 299-306.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Arkivundersøkelser i Schleswig-Holstein.» NST 19 (1964): 306-307.

· Ansteinsson, Eli. «Peder Severin Krøyers fødsel.» NST 19 (1964): 308-310.

· Engelstad, Sigurd. «»Anne Hellesdatter» og hennes ihjelstukne mann.» NST 19 (1964): 310-312.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxix

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt