NST bind 09

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 9 (1943-1944)

Hefte 1

 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Nogen oplysninger om Solørslektene Arneberg og Colbjørnsen og om lagmann Paul Helgessøns slekt fra Gile i Vang.»: s1-20.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «Cassandra Bonde.»: s21-39.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om slekten Paus’ herkomst.»: s40-43.
 • Bloch, K. «Slekten Bloch fra Nordland. Noen supplerende opplysninger.»: s44-49.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8].»: s50-58.
 • Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). «Slekten Groves våbenmerke.»: s59.
 • Dons, Johan. «Tollinspektør Haagen Nilson.»: s59-61.
 • Widerberg, C. S. «Anthon Cucheron.»: s62-63.

Hefte 2

 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «De tyske og de norske prester på Kongsberg i perioden 1628–1770.»: s81-89.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Nogen oplysninger om Solørslektene Arneberg og Colbjørnsen og om lagmann Paul Helgessøns slekt fra Gile i Vang.»: s90-102.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8].»: s103-110.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre.»: s111-131.
 • Midttun, Ruth. «Annalistiske optegnelser. Optegnelser vedrørende hollænder-kolonien i Bergen på 1600-tallet.»: s132-139.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Anmerkninger [Annalistiske optegnelser. Optegnelser vedrørende hollænder-kolonien i Bergen på 1600-tallet].»: s139-146.
 • Jansen, Einar. «Hvem er mest å stole på – prest eller klokker?»: s147-148.

Hefte 3

 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd.»: s169-201.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Slektsoptegnelser vedkommende en norsk militærfamilie Braun.»: s202-210.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Slekten Friling på Wald i Sørum.»: s211-216.
 • Castberg, A. St. «Litt om Stabell-slekten.»: s217-219.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Slekten Carlheim i Norge.»: s220-226.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Slekten Carlheim på Vestlandet.»: s227-231.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8].»: s232-238.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Presteportrettene i Lade kirke.»: s239-241.
 • von Hirsch, Per. «Tre kapteiner Andreas Heide (Heyde).»: s241-243.
 • Bull, Theodor, (1870-1958) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). «Når blev hr. Colbjørn Torstenssøn født?»: s244-246.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Rittmester nordenfjelds Eskild Gøye.»: s246.

Hefte 4

 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Et par gamle slektstavler.»: s284-292.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og «Gyldenaar».»: s293-320.
 • Bloch, K. «Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg, hr. Niels Olufssøn Bye m. v.»: s321-333.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om familien Mørch fra Melsomvik og Smålenene.»: s334-337.
 • Helland-Hansen, Kjeld. «En bergensk familiealmanakk (Heiberg–Schreuder).»: s338-348.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd.»: s349-357.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8].»: s358-362.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Tilleggsoplysninger til den s. 202 flg. omhandlede militærfamilie Braun.»: s385.
 • Bugge, Kjeld. «En feilaktig portrettinnskrift?»: s386.
 • Bugge, Kjeld. «Slektene Buch og von Hirsch.»: s386-387.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstix

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt