NST bind 28

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 28 (1981-1982)

Hefte 1

 • Wasberg, Gunnar Christie. «Med Storgaten som akse. Buggeslekten i Larvik, et megler-, reder og skippermiljø i århundrer.»: s1-19.
 • Svarstad, Christianne Undset. «Familien de Laborde de Monpezat og dens alliancer. Prins Henrik av Danmarks grevetittel er ekte nok.»: s20-24.
 • Skirbekk, Håvard. «Arneberg og Grundset. Kalips-gods og ættegransking.»: s25-33.
 • Kinnapel, Ole M. «Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt.»: s34-64.
 • Nedrebø, Yngve. «Nye svar på spørsmålene om hvem Etnepresten Hans Nielssen Bugge var gift med.»: s65-69.
 • Derry, Thomas Kingston. «Mot-Reformasjon i Norden.» Melding av Oskar Garstein: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia. Volume II. (Universitetsforlaget, Oslo 1980). : s91-94.
 • Jensson, Liv. «Svar på spørsmål 550 (opprinnelig 537) [Rødder].»: s108-109.
 • de Besche, Georg. «Svar på spørsmål 541: Arnet.»: s109-110.

Hefte 2

 • Juhasz, Lajos, (1912–). «Klokkerens kommunikantbok.»: s113-122.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Pressen som historisk kilde. Avisene og deres bakgrunn.»: s123-132.
 • Johnsen, Arne Odd, (1909-1985). «Om Audun Hugleiksson.»: s133-153.
 • Seland, Per, (1924-1991). «De eldste slektene på gårdene Heggen og Fougner i Gausdal.»: s154-185.
 • Archer, J. H. «Colin Archer i hjembyen Larvik.»: s186-194.

Hefte 3

 • Ødegaard, Svein-Erik. «Herlog Hudfat. Person, gods og nærmeste etterslekt.»: s237-290.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Fresje – slottet som forsvant. Slekter og miljø.»: s291-315.
 • Gulbransen, Ruth. «Slektsforbindelsen mellom Øyer i Gudbrandsdalen og slektene Olsborg – Sollie i Målselv.»: s316-319.
 • Moestue, Sven og Per Seland, (1924-1991). «Ad: Heggen – Fougner.»: s320.
 • de Besche, Georg. «Ad. Slekten Arnet i tidsskriftets bind XXVIII s.109-10. Rettelse.»: s321.
 • Finne, Henrik Carstensen. «Ad artikkel: Finne i vest. Bind XXVII, hefte 4.»: s321.
 • Johnsen, Arne Odd, (1909-1985). «Ad Audun Hugleiksson.»: s321.
 • Dahlen, Jakob Arne og Per Seland, (1924-1991). «Spørsmål: 567. Svar til spørsmål 567 [Lem og Jernskjegg].»: s322-323.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Ad spørsmål 541; med svar av Georg de Besche. En kommentar.»: s323-325.

Hefte 4

 • Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. «Tanker om et segl.»: s333-337.
 • Nakken, Alfhild. «Prestearkivene.»: s338-346.
 • Juhasz, Lajos, (1912–). «De eldre prestearkiver.»: s347-354.
 • Kronen, Torleiv. «Sigurd Mathiesen (1871–1958).»: s355-367.
 • Bryn, Tom. «På spor efter «Gunder kyrkjebyggjar».»: s368-372.
 • Forseth, O[lav] T[orsteinson]. «Om eldre ætte-tilhøve i Fogne-gardom og på Heggen i Gausdal.»: s373-383.
 • Løberg, Lars, (1960–). «Fordelingen av Kalips-godset.»: s384-394.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «† Advokat Otto Sverdrup Engelschiøn.»: s395.
 • Garde, H. F. «Ridefoged Christen Knudsen og hans efterkommere i Norge indtil 5. led.»: s396-413.
 • Ødegaard, Svein-Erik. «Ad: Herlog Hudfat, bd. XXVIII, s.237-290.»: s428-429.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxviii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt